fbpx

Jak napisać wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

Pobierz wniosek:

Brak wyników.

WAŻNE UWAGI DLA WNIOSKODAWCY:
Należy wskazać jako uczestników postępowania:

 • wszystkich spadkobierców ustawowych po osobie zmarłej,
 • spadkobierców ustanowionych przez spadkodawcę (zmarłego) w testamencie (jeżeli testament został sporządzony) wraz z podaniem kim ta osoba była dla spadkodawcy (mąż, żona, syn, córka, brat itp.),

Jeżeli któryś ze spadkobierców nie żyje w chwili wniesienia sprawy, jako uczestników postępowania w jego miejsce należy wskazać jego następców prawnych czyli jego spadkobierców.

W sytuacji gdy wskazany uczestnik jest małoletni tj. nie ma ukończonych 18 lat należy oznaczyć ten fakt dodatkowo wskazując jego przedstawiciela ustawowego czyli rodzica, opiekuna prawnego.

WSKAZÓWKI DLA WNIOSKODAWCY :

 • podanie numeru PESEL jest obowiązkowe dla wnioskodawcy, dla uczestników o ile jest to możliwe;
 • do wniosku należy dołączyć dowód opłaty sądowej w wysokości 100 zł oraz dowód opłaty za wpis w Rejestrze Spadkowym w wysokości 5 zł;
 • dodatkowo każdy ze spadkobierców jeżeli stwierdzenie nabycia spadku ma nastąpić w okresie 6-ciu miesięcy od daty śmierci spadkodawcy obowiązany jest uiścić 100 zł tytułem opłaty sądowej od oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku opłatę tą uiszcza się w chwili składania oświadczenia na rozprawie, przed Sądem;
 • dołącz odpisy wniosku w liczbie odpowiadającej ilości wskazanych uczestników postępowania;
 • jeśli został sporządzony przez spadkodawcę testament dołącz go do wniosku w oryginale;
 • dołącz odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy (oraz akt małżeństwa zmarłego – w przypadku, gdy żyje małżonek zmarłego) w oryginale;
 • dołącz odpisy skrócone aktów urodzenia lub małżeństwa synów zmarłego w oryginale;
 • odpisy skrócone aktów małżeństwa córek zmarłego w oryginale (jeżeli są pannami wyłącznie akty urodzenia);
 • jeżeli zmarły nie miał dzieci dołącz w oryginale:
  • odpisy skrócone aktów urodzenia braci zmarłego,
  • odpisy skrócone aktów małżeństwa sióstr zmarłego (jeżeli są pannamitylko akty urodzenia),
  • akt małżeństwa rodziców zmarłego (jeżeli żyją).

Potrzebujesz porady?

Każdy problem prawny wymaga sprawnej i dobrze przemyślanej reakcji. Skorzystaj z konsultacji prawnej, która pozwoli Ci wyjaśnić nawet najbardziej skomplikowaną sytuację.

Zobacz inne wpisy

testament, jak przygotować testament, kto może znaleźć się w testamencie, czy można podważyć testament

Więcej o mnie

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, aby być na bieżąco

Zapisujemy Twój adres...

Dziękujemy!

AKCJA KOBIETA SAUTE NA RZECZ KOBIET W POTRZEBIE!
Widziałaś nasz rozkład jazdy na marzec?