fbpx

Kobiety w ciąży są objęte nieodpłatną pomocą prawną.

CZY WIECIE, ŻE…

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2016 r. które zmieniło rozporządzenie w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej.

W związku z wejściem w życie postanowień ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” do ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej z 5 sierpnia 2015r wprowadzono nową kategorię osób uprawnionych do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej. Katalog uprawnionych został rozszerzony o kobiety w ciąży, które mogą otrzymać bezpłatną pomoc prawną.

Wprowadzona regulacja prawna wymagała zmiany wzoru karty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zmiany zbiorczej informacji o wykonaniu zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, dlatego dodano nową formę udokumentowania uprawnienia do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej, tj. przedstawienie dokumentu potwierdzającego ciążę.

By skorzystać więc z bezpłatnych porad prawnych, ciężarna musi przedłożyć dokument potwierdzający jej „ błogosławiony stan” oraz podpisać stosowne oświadczenie.

Nieodpłatna pomoc prawna kobietom w ciąży udzielana jest w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.

Nowelizacja wprowadziła ponadto rozwiązanie, zgodnie z którym kobiety w ciąży mają pierwszeństwo w uzyskaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Potrzebujesz porady?

Każdy problem prawny wymaga sprawnej i dobrze przemyślanej reakcji. Skorzystaj z konsultacji prawnej, która pozwoli Ci wyjaśnić nawet najbardziej skomplikowaną sytuację.

Zobacz inne wpisy

Więcej o mnie

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, aby być na bieżąco

Zapisujemy Twój adres...

Dziękujemy!

Większa ochrona pracowników tymczasowych, w tym kobiet w ciąży.
Zwiększenie ochrony dzieci przed krzywdą od 13 lipca 2017r