fbpx

Ruszył rejestr pedofilów i gwałcicieli.

CZY WIECIE, ŻE … z dniem 1 października 2017r, za sprawą ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, uchwalonej 13 maja 2016 r. dostępna stała się lista gwałcicieli i przestępców seksualnych. Przez internet będziemy mogli sprawdzić, kto jest wpisany na listę przestępców seksualnych. Lista, zgodnie z procedurami przewidzianymi w ustawie, będzie uzupełniana sukcesywnie.

Według założeń ustawy Rejestr został podzielony na dwie bazy danych.

REJESTR Z DOSTĘPEM OGRANICZONYM:

Zakres rejestru:

Pierwsza baza tzw. prewencyjna; zawiera szczegółowe dane takie jak aktualne adresy zameldowania, numer PESEL czy faktyczny adres pobytu osoby ujętej w rejestrze.

Baza stanowi rejestr z dostępem ograniczonym, z której korzystać będą przedstawiciele organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Baza zostanie udostępniona konkretnym instytucjom zajmującym się opieką nad dziećmi. W związku z funkcjonowaniem niniejszej bazy dyrektorzy szkół, organizatorzy wypoczynku dla dzieci np. kolonii, obozów letnich, ferii zimowych itp. będą mieli obowiązek, pod rygorem odpowiedzialności karnej, sprawdzić, czy osoby zatrudniane przez nich figurują w tym rejestrze.

Kto trafi do rejestru ograniczonego :

W Rejestrze z dostępem ograniczonym są zamieszczane przede wszystkim dane osób prawomocnie skazanych za przestępstwa na tle seksualnym, m.in. pedofilów i gwałcicieli, czyli:

* sprawcy gwałtów ze szczególnym okrucieństwem oraz gwałciciele, których ofiary nie miały więcej niż 15 lat, którzy popełnili przestępstwo przed 1 października 2017 r., nie posiadają oni uprawnienia do złożenia wniosku o wyłączenie zamieszczenia ich danych w Rejestrze;

* gwałciciele, których ofiary miały więcej niż 15 lat, ale mniej niż 18 lat; a którzy popełnili przestępstwo przed 1 października 2017 r. Posiadają oni uprawnienie do złożenia wniosku o wyłączenie z Rejestru, wnioski o wyłączenie muszą co do zasady zostać rozstrzygnięte przez sądy do dnia 30 września 2018 r;

* gwałciciele i pedofile, a także stręczyciele dzieci i skazani, którzy posługiwali się pornografią na szkodę dzieci, a którzy popełnili przestępstwo po 1 października 2017 r. W wyjątkowych przypadkach sądy będą mogły orzec, że dane skazanego nie trafią do Rejestru, głównie dotyczyć to będzie sytuacji, kiedy mogłoby ucierpieć dobro poszkodowanych.

REJESTR PUBLICZNY:

Zakres rejestru:

Druga część rejestru to baza publiczna, ogólnodostępna w internecie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości. W tym rejestrze znajdą się dane najbardziej groźnych sprawców.

Kto trafi do rejestru publicznego:

Do Rejestru publicznego trafią najgroźniejsi przestępcy, których dane będą umieszczone zarówno w Rejestrze z dostępem ograniczonym, jak i w Rejestrze publicznym.

* sprawcy gwałtów ze szczególnym okrucieństwem oraz sprawcy gwałtów, których ofiarami były dzieci poniżej 15 roku życia – sprawcy czynów popełnionych przed 1 października 2017 r.;

* sprawcy zgwałceń popełnionych ze szczególnym okrucieństwem, gwałciciele, których ofiarami były dzieci poniżej 15 roku życia, dodatkowo także recydywiści – jeśli którekolwiek przestępstwo na tle seksualnym popełnili na szkodę małoletniego (do 18 roku życia) i zostali uprzednio skazani na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania;

a czyny popełnione zostały po dacie 1 października 2017 r.

Decyzje o umieszczeniu tych sprawców w Rejestrze publicznym sądy będą podejmowały przy wydawaniu wyroków.

SPOSÓB KORZYSTANIA Z REJESTRU :

Rejestr publiczny jest w całości jawny i bezpłatny.

Aby uzyskać informacje z Rejestru z dostępem ograniczonym, osoby i instytucje uprawnione muszą zarejestrować konto na stronie Rejestru oraz dysponować kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Udzielenie informacji z Rejestru będzie bezpłatne.

Czy istnienie rejestru i wprowadzone ustawą zmiany zmniejszą zagrożenie przestępczością na tle seksualnym to czas pokaże.

Potrzebujesz porady?

Każdy problem prawny wymaga sprawnej i dobrze przemyślanej reakcji. Skorzystaj z konsultacji prawnej, która pozwoli Ci wyjaśnić nawet najbardziej skomplikowaną sytuację.

Zobacz inne wpisy

Więcej o mnie

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, aby być na bieżąco

Zapisujemy Twój adres...

Dziękujemy!

Instytucja ubezwłasnowolnienia służy osobom niesamodzielnym.
Koniec z bezpłatnymi jednorazówkami w sklepach.