fbpx

Większa ochrona pracowników tymczasowych, w tym kobiet w ciąży.

CZY WIECIE, ŻE …

Prezydent RP podpisał w dniu 8 maja 2017r nowelizację ustawy dotyczącej zatrudniania pracowników tymczasowych. Najważniejsza zmiana wynikająca z niniejszej nowelizacji ma zapobiec nadużywaniu terminów zatrudnienia pracowników tymczasowych.

Pracownik tymczasowy będzie mógł zostać wysłany przez agencję pracy tymczasowej do jednej firmy na okres nie dłuższy niż 18 miesięcy w ciągu trzech lat. Pracodawca nie będzie mógł również powierzać pracownikowi tymczasowemu takiej samej pracy, jaką wykonywał jego własny pracownik wcześniej zwolniony przez niego z przyczyn od pracownika niezależnych.

Nowelizacja ustawy wprowadza nadto zwiększoną ochronę, wykonujących pracę tymczasową, kobiet w ciąży. Ustawa nałożyła na agencje pracy tymczasowej obowiązek przedłużania umów do dnia porodu. Dzięki temu, taka pracownica otrzyma po porodzie zasiłek macierzyński. Jedynym warunkiem jaki przewiduje nowelizacja jest dwumiesięczny łączny okres skierowania pracownicy do wykonywania pracy tymczasowej.

Nowe przepisy nakładają na pracodawcę obowiązek prowadzenia ewidencji osób wykonujących pracę tymczasową na podstawie umów o pracę oraz na podstawie innych umów prawa cywilnego co ma na celu ułatwienie kontroli przestrzegania przepisów dotyczących limitów czasowych korzystania z pracy tymczasowej przez pracodawcę zatrudniającego pracownika tymczasowego .

Nowelizacja zakłada również, że za nieprzestrzeganie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę Państwowa Inspekcja Pracy może nałożyć mandat do 5 tys. zł. , obecnie grzywna wynosi do 2 tyś zł.
Nowe przepisy obowiązują od 1 czerwca 2017r, za wyjątkiem tych, które dotyczą kontroli opłacania składek, które wejdą w życie z początkiem roku 2018.

Potrzebujesz porady?

Każdy problem prawny wymaga sprawnej i dobrze przemyślanej reakcji. Skorzystaj z konsultacji prawnej, która pozwoli Ci wyjaśnić nawet najbardziej skomplikowaną sytuację.

Zobacz inne wpisy

Więcej o mnie

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, aby być na bieżąco

Zapisujemy Twój adres...

Dziękujemy!

Kiedy i jak powiadomić pracodawcę o swojej ciąży?
Kobiety w ciąży są objęte nieodpłatną pomocą prawną.