fbpx

Zwiększenie ochrony dzieci przed krzywdą od 13 lipca 2017r

CZY WIECIE, ŻE:

z dniem 13 lipca 2017r weszła w życie nowelizacja kodeksu karnego, która wprowadziła prawny obowiązek zgłaszania do organów ścigania przypadków wykorzystania seksualnego małoletnich. Do tej pory był to tylko tzw. obowiązek społeczny.

Ustawa ma na celu podwyższenie poziomu ochrony małoletnich, ze szczególnym uwzględnieniem małoletnich poniżej lat 15, a także osób nieporadnych ze względu na swój stan psychiczny lub fizyczny.

Po wejściu w życie przepisów powyższej ustawy Sądy będą obowiązane orzekać kary wyższe aniżeli w chwili obecnej, gdyż zostają podniesione dolne granice ustawowego zagrożenia karą, zaś przedmiot ochrony tj. osoby nieporadne, w tym dzieci, zostają dodatkowo wyszczególnione jako grupa, której dobro jest objęte szczególną, dodatkową ochroną prawnokarną.

Nowelizacja wprowadziła też zaostrzenie kar, i tak ciężki uszczerbek na zdrowiu w wyniku przestępstwa będzie uznawany odtąd za zbrodnię, czyli najcięższe przestępstwo, za które grozi kara nie mniej niż 3 lata pozbawienia wolności. Zaostrzono też kary za uprowadzenie i porzucenie, z 3 do 5 lat pozbawienia wolności. W przypadku przestępstwa znęcania się, wyodrębniono osobną kategorię tj. znęcanie się nad osobą nieporadną ze względu na wiek lub stan zdrowia, za które grozi kara więzienia do lat 10.

Nowelizacją dodano również art. 189 § 2a k.k., którym wprowadzono przestępstwo bezprawnego pozbawienia wolności na szkodę osoby nieporadnej ze względu na wiek lub jej stan psychiczny lub fizyczny zagrożone karą pozbawienia wolności od 2 do 12 lat.

Znaczącym novum, które wprowadziła niniejsza ustawa jest prawny obowiązek zgłoszenia przestępstw przeciwko życiu, zdrowiu, wolności i wolności seksualnej, obyczajności wymierzonych w dobro dziecka.

W sytuacji więc posiadania wiadomości o ciężkim uszczerbku na zdrowiu, zgwałceniu, wykorzystaniu bezradności lub niepoczytalności oraz wykorzystaniu seksualnym małoletniego, mamy aktualnie obowiązek niezwłocznego powiadomienia organów ścigania, inaczej grozi nam postępowanie karne i kara pozbawienia wolności do lat 3.

Po dniu 13 lipca bieżącego roku nie ma już dowolności, obowiązek zgłoszenia podejrzenia popełnienia przestępstwa ma każda osoba.

Potrzebujesz porady?

Każdy problem prawny wymaga sprawnej i dobrze przemyślanej reakcji. Skorzystaj z konsultacji prawnej, która pozwoli Ci wyjaśnić nawet najbardziej skomplikowaną sytuację.

Zobacz inne wpisy

Więcej o mnie

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, aby być na bieżąco

Zapisujemy Twój adres...

Dziękujemy!

Kobiety w ciąży są objęte nieodpłatną pomocą prawną.
Podstawowe prawa pokrzywdzonego lub świadka przestępstwa.