fbpx

Poznaj bliżej naszych Ambasadorów

Agnieszka Drzewiecka

Adwokat, członek Krakowskiej Izby Adwokackiej. Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doświadczenie praktyczne zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi we Wrocławiu, Krakowie i Warszawie. Praktyka w kancelariach, które specjalizowały się w udzielaniu pomocy prawnej z zakresu różnych gałęzi prawa pozwoliła jej w zdobyciu wiedzy w zakresie prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa pracy i prawa karnego. Odbyła również dodatkowe szkolenia z zakresu prawa medycznego, obecnie w trakcie studiów podyplomowych “Prawo Medyczne i Bioetyka” na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Dowiedz się więcej o mnie

Katarzyna Arasiewicz

Kancelarię prowadzę od 12 lat. Od początku swojej działalności zajmuję się wsparciem prawnym organizacji pozarządowych i ich podopiecznych. Przede wszystkim jest to pomoc dla osób w trudnej sytuacji. Dlatego skupiam się na ich prawach, świadczeniach, zasiłkach oraz orzeczeniach o niepełnosprawności i niezdolności do pracy. Działam wbrew ZUS i komisjom lekarskim orzekającym na niekorzyść moich klientów. Przeciwstawiam się systemowi, który powinien chronić słabszych i chorych, a tego nie robi. Występuję też w imieniu najbardziej zaniedbanej grupy społecznej jaką są opiekunowie dzieci i osób z niepełnosprawnościami w celu uzyskania należnych świadczeń.

Dowiedz się więcej o mnie

Katarzyna Romaniuk

Adwokat. Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie. Ukończyła studia na Uniwersytecie Szczecińskiem w Szczecinie. Posiada uprawnienia mediatora. Wpisana na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie.

Dowiedz się więcej o mnie

Katarzyna Siwiec

Od 13 lat prowadzi własną kancelarię prawną, w ramach której doradza osobom fizycznym i przedsiębiorcom w sprawach cywilnych, gospodarczych, pracy i ubezpieczeń społecznych, administracyjnych oraz podatkowych, przygotowuje pisma, umowy, opinie prawne, jak również wykonuje inne czynności wskazane w ustawie o radcach prawnych i ustawie o doradztwie podatkowym.

Dowiedz się więcej o mnie

Natalia Sołtowska

Adwokat, członek Krakowskiej Izby Adwokackiej. Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorców. Z zamiłowania do prawa i szerokiej wiedzy w tym zakresie, pomaga swoim klientom w rozwiązywaniu problemów prawnych oraz w prowadzeniu biznesu.

Dowiedz się więcej o mnie

Kamil Dziura

Absolwent Prawa kanonicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II oraz Szkoły Prawa Procesowego mec. Agaty Rewerskiej. Od 2015 r. pełni funkcję adwokata przy Sądzie Kościelnym Diecezji Radomskiej. Specjalizuje się w kościelnym prawie małżeńskim i procesowym. Zapewnia fachową pomoc prawną na każdym etapie procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa (często błędnie określanym jako tzw. „rozwód kościelny” lub „unieważnienie ślubu”).

Dowiedz się więcej o mnie

Maciej Sepielak

W swej praktyce zajmuje się szeroko rozumianym prawem rodzinnym: rozwody, alimenty, kontakty z dzieckiem, podziały majątku, separacje, ubezwłasnowolnienie. Jedną ze specjalizacji są odszkodowania medyczne, wypadki drogowe, wypadki przy pracy oraz pomoc konsumentom w sporach z bankami i ubezpieczycielami jak i prawo karne (pomoc osobom poszkodowanym przestępstwem).

Dowiedz się więcej o mnie
Małgorzata Woźniak

Małgorzata Woźniak

Specjalizuje się w postępowaniach sądowych, w sprawach rodzinnych i nieletnich, między innymi takich jak: rozwody, separacje, unieważnienia małżeństwa, ubezwłasnowolnienie, władza rodzicielska (pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie), alimenty, kontakty i ich egzekucja, rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka (np. wyjazd dziecka za granicę, wybór sposobu leczenia dziecka), ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej oraz podział majątku wspólnego.

Dowiedz się więcej o mnie