fbpx

Poznaj bliżej naszych Ambasadorów

Agnieszka Drzewiecka

Adwokat, członek Krakowskiej Izby Adwokackiej. Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doświadczenie praktyczne zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi we Wrocławiu, Krakowie i Warszawie. Praktyka w kancelariach, które specjalizowały się w udzielaniu pomocy prawnej z zakresu różnych gałęzi prawa pozwoliła jej w zdobyciu wiedzy w zakresie prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa pracy i prawa karnego. Odbyła również dodatkowe szkolenia z zakresu prawa medycznego, obecnie w trakcie studiów podyplomowych “Prawo Medyczne i Bioetyka” na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Dowiedz się więcej o mnie

Katarzyna Romaniuk

Adwokat. Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie. Ukończyła studia na Uniwersytecie Szczecińskiem w Szczecinie. Posiada uprawnienia mediatora. Wpisana na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie.

Dowiedz się więcej o mnie

Katarzyna Siwiec

Od 13 lat prowadzi własną kancelarię prawną, w ramach której doradza osobom fizycznym i przedsiębiorcom w sprawach cywilnych, gospodarczych, pracy i ubezpieczeń społecznych, administracyjnych oraz podatkowych, przygotowuje pisma, umowy, opinie prawne, jak również wykonuje inne czynności wskazane w ustawie o radcach prawnych i ustawie o doradztwie podatkowym.

Dowiedz się więcej o mnie

Natalia Sołtowska

Adwokat, członek Krakowskiej Izby Adwokackiej. Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorców. Z zamiłowania do prawa i szerokiej wiedzy w tym zakresie, pomaga swoim klientom w rozwiązywaniu problemów prawnych oraz w prowadzeniu biznesu.

Dowiedz się więcej o mnie

Kamil Dziura

Absolwent Prawa kanonicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II oraz Szkoły Prawa Procesowego mec. Agaty Rewerskiej. Od 2015 r. pełni funkcję adwokata przy Sądzie Kościelnym Diecezji Radomskiej. Specjalizuje się w kościelnym prawie małżeńskim i procesowym. Zapewnia fachową pomoc prawną na każdym etapie procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa (często błędnie określanym jako tzw. „rozwód kościelny” lub „unieważnienie ślubu”).

Dowiedz się więcej o mnie

Maciej Sepielak

W swej praktyce zajmuje się szeroko rozumianym prawem rodzinnym: rozwody, alimenty, kontakty z dzieckiem, podziały majątku, separacje, ubezwłasnowolnienie. Jedną ze specjalizacji są odszkodowania medyczne, wypadki drogowe, wypadki przy pracy oraz pomoc konsumentom w sporach z bankami i ubezpieczycielami jak i prawo karne (pomoc osobom poszkodowanym przestępstwem).

Dowiedz się więcej o mnie
Małgorzata Woźniak

Małgorzata Woźniak

Specjalizuje się w postępowaniach sądowych, w sprawach rodzinnych i nieletnich, między innymi takich jak: rozwody, separacje, unieważnienia małżeństwa, ubezwłasnowolnienie, władza rodzicielska (pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie), alimenty, kontakty i ich egzekucja, rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka (np. wyjazd dziecka za granicę, wybór sposobu leczenia dziecka), ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej oraz podział majątku wspólnego.

Dowiedz się więcej o mnie
Izabela Pączek

Izabela Pączek

Od początku swojej drogi zawodowej zajmowała się sprawami karnymi, co znalazło również swój wyraz w uzyskaniu stopnia doktora nauk prawnych z zakresu postępowania karnego. Jako specjalista w tym zakresie jest zatem w stanie zapewnić pomoc w tych wszystkich sprawach, gdzie pomoc adwokata może okazać się niezbędna. Dodatkowo jej codzienną pracę z Klientami wypełnia pomoc prawna w sprawach rodzinnych i nieletnich, w tym w szczególności takich jak rozwód, separacja, podział majątku, alimenty.

Dowiedz się więcej o mnie

Katarzyna Bórawska

Adwokat Katarzyna Bórawska jest prawnikiem z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu gdzie między innymi reprezentowała swój uniwersytet w międzynarodowym konkursie prawniczym Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition. Następnie odbyła staż w Ambasadzie RP w Waszyngtonie. Po ukończeniu studiów w związku z zainteresowaniami dotyczącymi polityki zagranicznej odbyła staż w Parlamencie Europejskim w Brukseli gdzie uczestniczyła w pracach m.in. Komisji Spraw Zagranicznych (AFET) oraz Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony (SEDE).

Dowiedz się więcej o mnie
Marta Dłużniewska

Marta Dłużniewska

Doświadczenie procesowe zdobywała w renomowanej warszawskiej kancelarii pełniąc rolę pełnomocnika największych banków komercyjnych w Polsce. Następnie przez kilka lat pełniła role prawnika wewnętrznego (in-house) w spółkach z branży motoryzacyjnej, gdzie między innymi okresie 2018-2019 pełniła obowiązki Dyrektora Działu Prawnego Jaguar Land Rover Polska. Obecnie na co dzień jest Radcą Prawnym w jednej z wiodących na rynku globalnym firm z branży TSL (Transport, Spedycja, Logistyka).

Dowiedz się więcej o mnie