fbpx

Zawsze istnieje właściwe posunięcie. Trzeba je tylko znaleźć.

Ksawery Tartakower

Konflikt, spór jest jak partia szachów. Wiedza, doświadczenie oraz przygotowanie do niej, w połączeniu z analizą każdego ruchu przeciwnika i prognozą jego posunięć z odpowiednim wyprzedzeniem, pozwalają nam taką partię wygrać.

Proponujemy realne wsparcie oraz specjalistyczną, holistyczną pomoc abyś to Ty zaszachowała swojego przeciwnika i przy naszej pomocy wygrała rozgrywaną partię.

Co Ci proponujemy jeśli jesteś w sporze:

Podobno nie istnieją słabi gracze – są tylko słabe posunięcia. Ale jeżeli to prawda, to kto robi te słabe posunięcia?

Czy chciałabyś rozegrać partię szachów będąc do niej kompletnie nieprzygotowaną? Spór sądowy jest jak partia szachów, a my perfekcyjnie ją rozegramy bo będziesz do niej przygotowana.

Co oferujemy?

Analiza okoliczności Twojej sprawy, weryfikacja posiadanych przez Ciebie dokumentów oraz rozmowa z Tobą, pozwoli nam na prognozę ryzyk i szans na Twoje zwycięstwo.

Konkret:

 • ocena stanu faktycznego oraz posiadanej dokumentacji,
 • identyfikacja ryzyka oraz wstępna analiza szans powodzenia,
 • opracowanie koncepcji postępowania oraz dobór optymalnej strategii działania,
 • analiza praktyki i orzecznictwa związanych ze sprawą.

Co zyskujesz?

Wsparcie radców prawnych oraz ekspertów z różnych dziedzin, którzy są członkami naszego zespołu. Właściwe przygotowanie strategii działania oraz holistyczne podejście do sprawy zapewnia nam i naszym klientom sukcesy w prowadzonych sprawach.

Porozmawiaj z ekspertem:

Ewelina Miśko-Pawłowska
Radca prawny
+48 501 689 076
e.miskopawlowska@kprawnamp.pl

zespół praw kobiet

Izabela Fryszkowska
Radca prawny
+48 533 475 835
i.fryszkowska@kprawnamp.pl

Pokój nawet niesprawiedliwy jest pożyteczniejszy niż niesprawiedliwa wojna. Pax vel iniusta utilior est quam iustissimum bellum.

Może by się jednak dogadać?

Prawie każdy spór można rozwiązać bez angażowania sądu, wystarczy konstruktywna rozmowa z drugą stroną. Postępowanie sądowe jest czasochłonne, energochłonne i niejednokrotnie kosztowne. Porozmawiaj więc ze swoim adwersarzem i spróbuj się dogadać.

Co oferujemy?

Wsparcie w mediacjach, które są dynamicznie rozwijającą się, alternatywną metodą koncyliacyjnego rozwiązywania sporów.

Konkret:

 • szansa na rozwiązanie sporu w formie polubownego porozumienia,
 • utrzymanie wzajemnych relacji stron pomimo sporu,
 • zminimalizowanie kosztów ewentualnego procesu,
 • obniżenie poziomu negatywnych emocji pomiędzy stronami sporu.

Co zyskujesz?

Opiekujemy się naszymi klientami podczas mediacji. Dodatkowo Mecenas Ewelina Miśko-Pawłowska, z naszego zespołu, jest certyfikowanym mediatorem – zapewniamy więc pomoc i wsparcie niezależnego specjalisty.

Porozmawiaj z ekspertem:

Ewelina Miśko-Pawłowska
Radca prawny
+48 501 689 076
e.miskopawlowska@kprawnamp.pl

Szachista walczy, by wygrać, a nie po to, by się poddać.

My po prostu lubimy wygrywać

Mówi się, że można na czymś “zjeść zęby”. Jeśli to możliwe, to my je zjedliśmy uczestnicząc przez ponad 14 lat w wielu rozprawach. Z nami możesz mieć pewność, że wszystko w Twojej sprawie będzie dopilnowane, a Ty będziesz przygotowana i “zaopiekowana” przez nas.

Co oferujemy?

Od ponad 14 lat z sukcesem reprezentujemy naszych klientów w setkach sporów sądowych. Sala sądowa jest naszym naturalnym środowiskiem.
W ramach wykonywanego zawodu radcy prawnego, jako profesjonalni pełnomocnicy procesowi, reprezentujemy interesy naszych klientów w postępowaniach sądowym przed sądami powszechnymi wszystkich instancji.

Konkret:

 • sądy rejonowe,
 • sąd okręgowe,
 • sąd apelacyjne.

Zastępstwo procesowe co do zasady nie jest obowiązkowe, ale staje się konieczne ze względu na ciągłe zmiany przepisów prawa.  Jako zastępcy procesowi ściągamy procesowy ciężar z barków naszych klientów i czuwamy w sądzie nad ich sprawami, dbając o zachowanie procedury postępowania oraz dbając o ich interes prawny z najwyższą starannością.

Co zyskujesz?

Pamiętaj, że sprawa sądowa z naszym udziałem, to znacznie więcej niż wyłącznie reprezentacja na sali. To konieczność przeprowadzenia wielu strategicznych analiz, wymagających specjalistycznej wiedzy i doświadczenia, które nieskromnie pewnie zabrzmi, ale my posiadamy. Dodatkowo nasze klientki cenią sobie, niejednokrotnie to powtarzają, samą już naszą obecność obok na ławie sądowej i wsparcie na poziomie mentalnym.

Porozmawiaj z ekspertem:

Ewelina Miśko-Pawłowska
Radca prawny
+48 501 689 076
e.miskopawlowska@kprawnamp.pl

zespół praw kobiet

Izabela Fryszkowska
Radca prawny
+48 533 475 835
i.fryszkowska@kprawnamp.pl

Nikt nie może wzbogacać się z cudzej szkody. Nemo debet lucrari ex alieno damno.

Zajmujemy się odzyskiwaniem należności od dłużników oraz prowadzeniem postępowań sądowych i egzekucyjnych. Wspieramy w zakresie zabezpieczenia się przed niesolidnymi kontrahentami oraz zapobiegania powstawaniu zatorów płatniczych w Twojej firmie.

Co oferujemy?

Uzyskanie zabezpieczenia sądowego, wykonanie uzyskanego tytułu w komorniczym postępowaniu zabezpieczającym, co skraca czas trwania postępowania sądowych.

Konkret:

 • doradztwo prawne dotyczące zabezpieczenia i windykacji należności,
 • działania prewencyjne oraz przygotowywanie pozwów,
 • reprezentacja przed sądem,
 • postępowanie zabezpieczające i egzekucja należności.

Co zyskujesz?

Wsparcie na każdym etapie postępowania dochodzenia roszczeń poprzez windykację polubowną, sądowo-egzekucyjną oraz dalsze czynności egzekucyjne prowadzone przy wsparciu zaprzyjaźnionych kancelarii komorniczych.

Porozmawiaj z ekspertem:

zespół praw kobiet

Izabela Fryszkowska
Radca prawny
+48 533 475 835
i.fryszkowska@kprawnamp.pl