fbpx
  • kompleksowa obsługa spółek prawa handlowego: spółek osobowych i kapitałowych, w tym obsługa organów spółek (sporządzanie protokołów i uchwał na posiedzenia zarządu, rady nadzorczej, zebrania wspólników, zgromadzenia wspólników, walnych zgromadzeń i czynny w nich udział),
  • obsługa procesów tworzenia, likwidacji, łączenia, podziałów i przekształceń spółek handlowych,
  • zmiany umowy spółki, podwyższenie kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej, otwartej, zamkniętej, w granicach kapitału docelowego, obniżenie kapitału zakładowego, ,
  • przygotowanie regulaminów Zarządu, Rady Nadzorczej itp.,
  • przygotowanie pozwów o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Proszę wpisać prawidłowy adres e-mail.