fbpx
  • doradztwo w zakresie dochodzenia zaspokojenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym i naprawczym,
  • reprezentację wierzycieli w postępowaniu upadłościowym i naprawczym
  • (sporządzanie wniosku o zgłoszenie wierzytelności do masy upadłości, sporządzenia wniosku o wyciąg z listy wierzytelności, sporządzenia wniosku o odpis planu podziału itp.),
  • obsługę prawną podmiotów gospodarczych, co do których ogłoszona została upadłość,
  • sporządzenie wniosku w imieniu wierzyciela lub dłużnika o ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej lub układowej,
  • sporządzenie wniosku w imieniu wierzyciela lub dłużnika o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej,
  • sporządzenie wniosku o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Proszę wpisać prawidłowy adres e-mail.