fbpx
  • sporządzanie opinii prawnych,
  • pomoc prawna w uzyskaniu stosownych pozwoleń, decyzji, licencji.