fbpx

Czy mogę wyjechać na wakacje z dzieckiem pomimo iż były mąż nie wyraża zgody na to?

Między mną, a ojcem mojego synka orzeczony został 3 lata temu rozwód. W wyroku rozwodowym Sąd orzekł o powierzeniu mi wykonywania władzy rodzicielskiej nad dzieckiem i zachował po stronie męża prawo współdecydowania o istotnych kwestiach dotyczących życia syna. W tym roku planuję wyjechać z dzieckiem na zagraniczne wakacje dlatego potrzebuję dla niego paszportu. Czy zgoda ojca dziecka jest konieczna? Klara z Jawora

Tego typu pytania czyli pytania dotyczące konieczności zgody drugiego z rodziców na wydanie paszportu dla małoletniego dziecka, powtarzają  się często, zwłaszcza w okresie przedwakacyjnym, w jakim znajdujemy się aktualnie. Dlatego przeczytajcie o czym wiedzieć musicie, jeśli znajdujecie się w podobnej do Klary sytuacji 🙂

BRAK ZGODY NA WYROBIENIE PASZPORTU I CO DALEJ:

Zgodnie z przepisami obowiązującej ustawy z dnia 13 lipca 2006r. o dokumentach paszportowych wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składa się osobiście, z wyjątkiem następujących przypadków:  wniosek o wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców lub ustanowionego przez sąd opiekuna, poświadczoną za zgodność podpisu przez organ paszportowy lub notariusza.

Zgoda, o której mowa wyżej nie zawsze pozostaje oczywista i wielokrotnie jest źródłem konfliktu  rodziców co do planowanego wyjazdu z dzieckiem. Problem ten najczęściej obserwuje się w przypadku rodziców rozwiedzionych.

Nierzadko wzajemne rodziców dziecka stosunki determinuje chęć wzajemnego dokuczenia i popsucia planów byłego małżonka. W obawie przed wywiezieniem dziecka poza granicę kraju, drugie z rodziców sporadycznie zgadza się w sposób dobrowolny na wyrobienie dziecku paszportu.

Nie można jednak wykluczyć, iż z zagadnieniem tym spotkamy się także w przypadku rodziców, pozostających w dalszym ciągu związanymi formalnym węzłem małżeńskim, których wzajemne, negatywne nastawienie i całkowity brak porozumienia, uniemożliwiają zgodne złożenie wniosku.

ZASADY WYDANIA DOKUMENTU PASZPORTOWEGO

Żadna z opisanych wyżej sytuacji  tj. braku porozumienia pomiędzy rodzicami rozwiedzionymi i pozostającymi w dalszym ciągu w związku małżeńskim nie jest jednak beznadziejna. Uzyskanie paszportu dla dziecka możliwe jest bowiem także w przypadku braku zgody jednego z rodziców na złożenie wniosku.

W sytuacji, gdy drugie z rodziców odmawia zgody na złożenie wniosku o paszport dla dziecka, rodzic wnioskujący o jego wydanie winien zwrócić się do sądu rodzinnego i opiekuńczego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, z wnioskiem o wyrażenie przez sąd, zastępczej zgody na wydanie wyżej wymienionego dokumentu podróży.

Opłata od wniosku wynosi 40,00 zł.

PRZEBIEG POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO:

Po wstępnym rozpoznaniu wniosku, pod kątem ewentualnych braków formalnych sąd wyznacza posiedzenie, na które wzywa oboje rodziców i ustala przyczyny braku zgody jednego z nich na wydanie paszportu. Jeśli sąd uzna, iż brak zgody rodzica sprzeciwiającego się wydaniu dokumentu, nie znajduje uzasadnienia w „ważnych przyczynach” tej odmowy i w ocenie sądu pozostaje sprzeczny z dobrem dziecka wyda postanowienie uwzględniające wniosek.

Jeśli rodzicowi, który sprzeciwia się wyjazdowi dziecka, uda się wskazać „ważne przyczyny” determinujące po jego stronie brak zgody na paszport dziecka, zwłaszcza jeśli  w jakimś stopniu zagrażają one dobru samego małoletniego, sąd oddali wniosek. W takiej sytuacji wnioskodawca nie będzie miał możliwości skutecznego wyrobienia paszportu dla dziecka.

W tym miejscu chcę Was jednak uspokoić,  że praktyka odmowy Sądu na zgodę zastępczą na wydanie paszportu, należy do rzadkości.

Na wypadek uwzględnienia wniosku,  postanowienie sądu zastępuje zgodę rodzica niechętnego wydaniu paszportu. Po uprawomocnieniu się postanowienia rodzic wnioskujący o wydanie paszportu, może wylegitymować się przedmiotowym postanowieniem w dowolnym urzędzie paszportowym.

Jeśli zatem przewidujesz, iż stanowisko drugiego z rodziców w sprawie wydania naszemu dziecku paszportu, może pokrzyżować Ci wakacyjne plany wyjazdowe, musisz podjąć odpowiednie działania z  wyprzedzeniem ponieważ uzyskanie zastępczej zgody sądu opiekuńczego wymaga  czasu, a procedury nie da się niestety przyśpieszyć. Powodzenia !

Potrzebujesz porady?

Każdy problem prawny wymaga sprawnej i dobrze przemyślanej reakcji. Skorzystaj z konsultacji prawnej, która pozwoli Ci wyjaśnić nawet najbardziej skomplikowaną sytuację.

Zobacz inne wpisy

Więcej o mnie

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, aby być na bieżąco

Zapisujemy Twój adres...

Dziękujemy!

Dowiedz się o czym musisz pamiętać przed narciarskim wyjazdem zimowym?
Czy mogę dokonać kompensaty zaległych alimentów od męża?