fbpx

Wady i zalety funkcjonowania spółki cywilnej

O WADACH  I ZALETACH SPÓŁKI CYWILNEJ:

Część z nas prowadzi swoje biznesy, a Wy wyrażacie coraz większe zainteresowanie treściami dotyczącymi funkcjonowania w obrocie gospodarczym, co mnie bardzo cieszy! Wśród poruszanych przez Was tematów, pojawia się także kwestia formy prowadzenia działalności – zatem na tapetę bierzemy dzisiaj wady i zalety funkcjonowania spółki cywilnej.

SPECYFICZNY TWÓR PRAWNY?

Spółka cywilna jest rodzajem umowy cywilnoprawnej, przez który wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego, a nie odrębnym podmiotem prawa. W praktyce ma to takie znaczenie, że wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki całym swym majątkiem, zarówno teraźniejszym, jak i przyszłym. Stanowi to ogromną wadę konstrukcji spółki, jeśli patrzymy z perspektywy wspólników, którym może się powinąć noga. Ponadto odpowiedzialność wspólników jest solidarna, zatem wierzyciel może wystąpić z żądaniem w stosunku do wszystkich wspólników albo do niektórych tylko, albo do jednego. Po spełnieniu świadczenia, wspólnik z kolei ma uprawnienie do wystąpienia z roszczeniem regresowym do pozostałych wspólników.

DLACZEGO SPÓŁKA CYWILNA NIE MOŻE POZYWAĆ I BYĆ POZYWANA?

Spółka, nie posiadając zatem osobowości prawnej, nie może zatem być podmiotem praw i obowiązków,  a to oznacza, że nie może zostać pozwana, ale też nie może sama pozwać chociażby lub uzyskać kredytu. Zatem to na wspólnikach spoczywają zarówno prawa, jak i obowiązki.

REGUŁY ZAWIERANIA UMOWY SPÓŁKI:

Umowa spółki cywilnej powinna być zawarta w formie pisemnej, jednakże jeśli wkładem będzie nieruchomość, wymagana jest forma aktu notarialnego. Zaletą spółki zatem będzie nieformalność i prostota jej zawiązania, ale pamiętajcie o tym,  że pomimo iż nie jest odrębnym podmiotem praw i obowiązków, to posiada własny NIP czy REGON. Prostota i nieskomplikowanie w jej zawiązaniu przejawia się również w braku oznaczenia minimalnego kapitału zakładowego.

ZASADY FUNKCJONOWANIA SPÓŁKI:

Spółka cywilna jest także, co istotne, podatnikiem VAT, w związku z czym istnieje możliwość zwolnienia od podatku sprzedaży, jeśli ta nie przekroczyła łącznie 200.000 złotych w poprzednim roku podatkowym, co jest o tyle istotne, iż  spółka cywilna polecana jest do prowadzenia drobnej działalności gospodarczej.

Ponadto, jeśli spółka cywilna osób fizycznych osiągnęła w poprzednim roku obrotowym przychód netto nie większy, niż 2 000 000 euro, wtenczas jej wspólnicy nie mają obowiązku prowadzenia pełnej, ani nawet uproszczonej księgowości.

Niewątpliwą korzyścią funkcjonowania spółki cywilnej, jest elastyczność w zakresie prowadzenia jej spraw. Jest to bowiem uprawnienie, ale też obowiązek każdego ze wspólników. W szczególności, w razie konieczności działania nagłego, podyktowanego okolicznościami, każdy ze wspólników może podjąć takie działanie, bez uchwały wspólników, jeśli zaniechanie mogłoby narazić spółkę na niepowetowane straty. W zakresie czynności przekraczających zwykły zarząd, należy jednak zgodę pozostałych wspólników, w formie uchwały.

Warto pamiętać, że wspólnicy mogą wprowadzić postanowienie do umowy spółki, które będzie definiować zwykły zarząd do zaledwie najdrobniejszych spraw, co wywiera wpływ wobec osób trzecich jedynie wtedy, gdy treść umowy spółki znana była im znana. Jeśli istnieją wątpliwości, dotyczące zakresu terminu zwykłego zarządu, to pomocne będzie rozwiązanie przyjęte przez Sąd Najwyższy, który stwierdził, że przy rozstrzyganiu, czy określona czynność jest czynnością zwykłego zarządu, czy też przekraczającą zakres zwykłego zarządu, należy mieć na względzie w szczególności takie okoliczności konkretnego przypadku jak cel, rodzaj i rozmiar działalności spółki.

Zatem dziewczyny, z przedstawionymi wyżej informacjami o spółce cywilnej, dysponujecie podstawami, żeby zastanawiać się nad podjęciem działalności gospodarczej w tej formie. Zachęcam serdecznie do odzewu i kontaktu, a jeśli będzie potrzebowały bardziej zindywidualizowanego rozpoznania sprawy, zapraszam do współpracy!

Potrzebujesz porady?

Każdy problem prawny wymaga sprawnej i dobrze przemyślanej reakcji. Skorzystaj z konsultacji prawnej, która pozwoli Ci wyjaśnić nawet najbardziej skomplikowaną sytuację.

Zobacz inne wpisy

Więcej o mnie

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, aby być na bieżąco

Zapisujemy Twój adres...

Dziękujemy!

Czy mogę dokonać kompensaty zaległych alimentów od męża?
Uzależnienie osoby bliskiej od hazardu – jak sobie radzić?