fbpx

Na co zwracać szczególną uwagę przy zawarciu umowy pożyczki?

Moja kuzynka Jola poprosiła mnie ostatnio, abym pożyczyła jej tysiąc pięćset złotych. Nie mam aktualnie problemu z pieniędzmi, a poza tym dużo jej zawdzięczam, więc jestem chętna udzielić jej tej pożyczki. W jakiej formie zawrzeć tę umowę, aby uniknąć ewentualnych przyszłych nieprzyjemności z nią związanych? Monika z Wolsztyna

Umowa pożyczki należy do najpopularniejszych w obrocie prawnym. Codziennie wiele osób pożycza sobie wzajemnie pieniądze i inne rzeczy, nie zastanawiając się nawet, czy forma w jakiej zawierają tę umowę zabezpiecza ich interesy.

FORMA DOKUMENTOWA UMOWA POŻYCZKI:

Art. 720§2 Kodeksu cywilnego wskazuje, że umowa pożyczki, której wartość przekracza jeden tysiąc złotych (tak jak w Twoim przypadku), wymaga zachowania formy dokumentowej. Takie brzmienie tego artykułu oznacza, że forma dokumentowa (do tego czym jest przejdę za chwilę) jest wymagana tylko dla celów dowodowych.

Innymi słowy pożyczka, której planujesz udzielić może być zawarta nawet w formie ustnej, ale w takim przypadku, według brzmienia art. 74§1 i 2 Kodeksu cywilnego nie jest w sporze sądowym dopuszczalny dowód z zeznań świadków lub z przesłuchania stron, chyba że obie strony wyrażą na to zgodę albo fakt dokonania tej czynności jest uprawdopodobniony za pomocą dokumentu.

Polecam Ci zatem formę dokumentową, przyspieszy ona ewentualne postępowanie dowodowe i ochroni przed nieprzyjemnościami w razie gdybyś musiała egzekwować swoje pieniądze, czego absolutnie nie życzę.

ZACHOWANIE FORMY DOKUMENTOWEJ:

Jak mówi art. 772 Kodeksu cywilnego, do zachowania formy dokumentowej wystarczy złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie. Według artykułu następnego natomiast, dokumentem jest nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jej treścią. Oznacza to, że formą dokumentową jest każde oświadczenie, które umożliwia identyfikację nadawcy. Nie ma tutaj znaczenia nośnik tego oświadczenia. Może to być zarówno faks, e-mail, sms, a nawet wiadomość na portalu społecznościowym! Wynika z tego, że nie jest wymagane złożenie własnoręcznego podpisu. Oczywiście, możesz zawrzeć również umowę pożyczki w formie pisemnej, składając na dokumencie z treścią umowy własnoręczny podpis. Będzie to jeszcze wyższy poziom ochrony, potwierdzający zawarcie umowy w takiej treści jak w dokumencie.

UMOWA POŻYCZKI W FORMIE AKTU:

Istnieje jeszcze jedna forma zawarcia tej umowy. Możliwe jest udzielenie pożyczki w formie aktu notarialnego. Taka forma zapewnia najwyższą ochronę, ale łączy się z kosztami sporządzenia aktu, w związku z czym opłaca się dopiero przy bardzo wysokich transakcjach.

Udzielając pożyczki, nawet osobie nam bliskiej, musimy zawsze patrzeć w przyszłość i zabezpieczyć nasze interesy jak najlepiej. Niewłaściwie dobrana forma umowy może w przyszłości kosztować nas oprócz pieniędzy, także wiele zbędnych dodatkowych nerwów.

Potrzebujesz porady?

Każdy problem prawny wymaga sprawnej i dobrze przemyślanej reakcji. Skorzystaj z konsultacji prawnej, która pozwoli Ci wyjaśnić nawet najbardziej skomplikowaną sytuację.

Zobacz inne wpisy

Więcej o mnie

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, aby być na bieżąco

Zapisujemy Twój adres...

Dziękujemy!

Kto ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez dziecko podczas wycieczki szkolnej ?
Niezbywalne, podstawowe prawa ochrony konsumenta, a gorączka świątecznych zakupów.