fbpx

Ważne zmiany dla przedsiębiorców od marca 2018 roku !

W marcu 2018r. przestanie obowiązywać ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej regulująca zasady podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej na terytorium RP a zastąpi ją nowa ustawa – prawo przedsiębiorców z dnia 26 stycznia 2018 r.

Dowiedz, się koniecznie  jakie najważniejsze zmiany szykują się dla przedsiębiorców i nie tylko.

REWOLUCJA PRAWNA – PRZEDSIĘBIORCA NIEREJESTROWY :

Nowością prawa przedsiębiorców będzie wprowadzenie tzw. przedsiębiorcę nierejestrowego.

Takim przedsiębiorcą będzie osoba fizyczna, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Jeżeli przychód należny z działalności, o której mowa powyżej przekroczy w danym miesiącu wysokość wyżej określoną, działalność ta staje się działalnością gospodarczą począwszy od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie wysokości.

Co ważne taki przedsiębiorca, nie będzie musiał płacić składek na ZUS.

ZASADA DOMNIEMANIA UCZCIWOŚCI PRZEDSIĘBIORCY:

Drugą istotną kwestią, niewątpliwie na plus przedsiębiorców jest wprowadzenie swoistego domniemania uczciwości przedsiębiorcy, co oznacza,  iż wszelkie nie dające się usunąć wątpliwości co do stanu faktycznego będą rozstrzygane na korzyść przedsiębiorców.

Na straży praw mikro-przedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców będzie stał Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.  Instytucja Rzecznika będzie uregulowana w odrębnej ustawie  o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.

BONUSY DLA NOWYCH PRZEDSIĘBIORCÓW:

Korzystne zmiany zostały wprowadzone dla osób po raz pierwszy podejmujących działalność gospodarczą lub podejmującą ja po uprzednim zawieszeniu lub zakończeniu jeżeli upłynęło od tego dnia co najmniej 60 miesięcy (..), bowiem takie osoby  będę miały uprawnienie do nie opłacania składki na ubezpieczenie społeczne przez okres pierwszych 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI PO NOWEMU :

Zmianie na plus jest również wprowadzenie dla przedsiębiorców możliwości zawieszenia działalności gospodarczej na czas nieokreślony lub określony ale nie krócej niż 30 dni. Na gruncie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej maksymalny termin na, który można było zawiesić działalność gospodarczą wynosił 24 miesięcy, a po upływie tego terminu należało działalność podjąć lub przedsiębiorca był z urzędu wykreślony z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Ustawodawca wprowadził sporo zmian w zakresie prowadzonej przez nas działalności gospodarczej, praktyczne zalety i wady nowej ustawy – prawo przedsiębiorców poznamy po wielu miesiącach od dnia jej wejścia w życie.

Potrzebujesz porady?

Każdy problem prawny wymaga sprawnej i dobrze przemyślanej reakcji. Skorzystaj z konsultacji prawnej, która pozwoli Ci wyjaśnić nawet najbardziej skomplikowaną sytuację.

Zobacz inne wpisy

Więcej o mnie

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, aby być na bieżąco

Zapisujemy Twój adres...

Dziękujemy!

Jedno z narzędzi do walki z niesolidnymi kontrahentami to zawezwanie do próby ugodowej.