fbpx

Czy muszę przychodzić do pracy 15 minut przed czasem?

Mój szef twierdzi, że istnieje przepis prawa, który kreuje po mojej stronie obowiązek stawienia się w pracy na 15 minut przed jej rozpoczęciem. Czy jest to zasadne z punktu widzenia prawa? Katarzyna z Polkowic

Zacznę od tego, że pracownik podpisując umowę o pracę zobowiązuje się do punktualnego rozpoczynania pracy oraz do pozostawania w dyspozycji pracodawcy w czasie określonym w umowie o pracę np.: od 8:00 do 16:00.

Oczywiste jest, iż pracownik chcąc punktualnie rozpocząć pracę musi się do niej odpowiednio wcześniej przygotować jeszcze przez godziną rozpoczęcia pracy.

Przepisu jednak nakazującego przybycie do pracy na 15 minut przed jej rozpoczęciem nie ma w kodeksie pracy.

Pracodawca nie może jednostronnie ustalić wobec Ciebie takiego obowiązku.

O czasie stawienia się do zakładu pracy decydujesz samodzielnie jako pracownik uwzględniając faktyczny czas konieczny do przygotowania się do wykonywania pracy. Tak więc może być to 10 minut jak i 5 minut przed rozpoczęciem pracy.

OD KIEDY LICZYĆ CZAS PRACY?

Pracownik powinien pojawić się w pracy „na czas” tzn. by móc zgodnie z umową rozpocząć pracę o umówionej godzinie, nie ma znaczenia czy pojawi się 15 minut czy 5 minut wcześniej przed godziną rozpoczęcia pracy istotnym jest zachowanie punktualności.

Zgodnie z art.128 § 1 kodeksu pracy „czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy”.

Brzmienie przepisów oraz dokonana przez Sąd Najwyższy wykładnia wskazuje, że liczenie czasu pracy pracownika rozpoczyna się z chwilą stawienia się w miejscu wykonywania pracy, w zakładzie pracy lub innym miejscu wskazanym przez pracodawcę, obejmując przy tym wszystkie czynności wykonywane przez pracownika w celu przygotowania się do wykonywania pracy.

Na tej podstawie jak pisałam wyżej, jeżeli pracujesz w godzinach przykładowo od 8:00-16:00, to powinnaś być w pracy o tej porze, która pozwoli Ci znaleźć się na godzinę 8:00 na stanowisku pracy i być od tego momentu gotową do jej faktycznego wykonywania czyli do pozostawania w tak zwanej „dyspozycji pracodawcy”.

CZAS PRZYGOTOWANIA DO PRACY:

Należy wspomnieć także o tym, iż czas przygotowania się do pracy np. przebranie w rzeczy robocze, przed rozpoczęciem pracy nie jest wliczany do czasu pracy. Jednakże szczegółowe regulacje w powyższym zakresie mogą znaleźć się w obowiązujących w zakładzie pracy aktach wewnątrzzakładowych np. w regulaminie pracy.

Istotne znaczenie ma również przyjęty u pracodawcy sposób potwierdzania obecności pracowników w pracy , w takich przypadkach czas pracy pracowników liczony być powinien od momentu podpisania przez pracownika listy obecności.

Potrzebujesz porady?

Każdy problem prawny wymaga sprawnej i dobrze przemyślanej reakcji. Skorzystaj z konsultacji prawnej, która pozwoli Ci wyjaśnić nawet najbardziej skomplikowaną sytuację.

Zobacz inne wpisy

Więcej o mnie

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, aby być na bieżąco

Zapisujemy Twój adres...

Dziękujemy!

Co grozi za pracę na zwolnieniu lekarskim ?
Początek ciąży, czy pracodawca może mnie zwolnić?