fbpx

Czy stałe chorobowe jest przesłanką, która uprawnia do wypowiedzenia umowy o pracę?

Witajcie!

Co mnie niezmiernie cieszy, nasze porady czytają nie tylko Pracownice, ale także Pracodawczynie!

Natalia, jedna z Czytelniczek, prowadzi swój biznes i jak sama pisze, idzie jej to całkiem nieźle. Niestety, ale jeden z jej pracowników od ponad 7 miesięcy przebywa na zwolnieniu lekarskim. Postanowiła więc poszukać tutaj odpowiedzi, czy może wypowiedzieć takiemu pracownikowi, który stale przebywa na chorobowym, umowę o pracę.

Natalia i inne kobiety, prowadzące swoją działalność, nieustannie muszą podejmować trudne decyzje, chociażby w kwestii obsady personalnej w swoich przedsiębiorstwach. Jedną z takich ciężkich decyzji jest niewątpliwie wypowiedzenie czyjejś umowy o pracę.

CHOROBOWE JAKO PRZESŁANKA WYPOWIEDZENIA UMOWY:

Jak się okazuje, stałe chorobowe jest przesłanką, która uprawnia do wypowiedzenia umowy o pracę!

Ciekawe jak to wygląda? Zapraszam do lektury!

Dopuszczalność rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, w przypadku trwania chorobowego, jest swoistym przełamaniem zasady, która mówi, że pracownik nie może zostać zwolniony, podczas trwania zasiłku chorobowego.

Jednocześnie, nie da się ukryć, że Pracodawca nie ma żadnego pożytku z pracownika, który przebywa na takim zwolnieniu tak długo. Pewnie się zastanawiacie, dziewczyny, co oznacza sformułowanie tak długo? Przejdźmy zatem do konkretów!

OKRES OCHRONNY PRACOWNIKA:

W przypadku pracownika zatrudnionego krócej niż 6 miesięcy, okres ochronny, w którym nie można wypowiedzieć umowy o pracę, z uwagi właśnie na przebywanie na chorobowym, wynosi 3 miesiące. Dopiero zatem, gdy pracownik będzie przebywał na chorobowym dłużej, niż 3 miesiące, a jednocześnie zatrudniony jest nie dłużej, niż 6 miesięcy, wówczas Pracodawca, może rozwiązać z nim umowę o pracę.

Okres trzech miesięcy musi biec jednak nieprzerwanie! Każda przerwa powoduje, że termin ten zaczyna biec od początku!

W przypadku, gdy pracownik zatrudniony jest na okres dłuższy niż 6 miesięcy, okres ochronki trwa przez cały czas pobierania przez pracownika wynagrodzenia z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą i zasiłku chorobowego oraz przez pierwsze 3 miesiące pobierania świadczenia rehabilitacyjnego. Ten dłuższy okres ochrony przyznany jest także pracownikowi, który pracuje w zakładzie pracy krócej, niż 6 miesięcy, ale niezdolność do pracy musiała zostać wywołana wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową.

Pamiętajcie, że rozwiązanie w takim wypadku umowy o pracę, jak przedstawione wyżej, jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem pracodawcy!

Jeśli niezwłocznie nie rozwiążecie umowy o pracę z takim pracownikiem, gdy skończył się okres ochronny, to jego powrót do pracy blokuje możliwość wypowiedzenia umowy o pracę. Chodzi oczywiście o tę pracę, co do której orzeczono poprzednio niemożność wykonywania.

Jednocześnie trzeba otwarcie powiedzieć, że powroty do pracy po takich długotrwałych okresach przebywania na zwolnieniu lekarskim, uzasadniają rozwiązanie umowy o pracę, przywołując ten fakt w uzasadnieniu.

Nieobecności spowodowane złym stanem zdrowia, pociągające u pracodawcy wydatki na: zatrudnienie innych pracowników, reorganizację pracy, zatrudnianie pracowników w godzinach nadliczbowych, stanowią podstawę do rozwiązania umowy o pracę, chociaż byłyby one niezawinione!

USTANIE PRZYCZYNY ZWOLNIENIA:

Jeśli jednak, w ciągu 6 miesięcy od zwolnienia, ustanie przyczyna, z powodu której pracownik został zwolniony, a ten w tym czasie zgłosi swój powrót do pracy, wówczas to pracodawca powinien w miarę możliwości zatrudnić ponownie pracownika.

Wątpliwości może budzić sformułowanie w miarę możliwości. Przyjmuje się, że oznacza to, iż w momencie zgłoszenia się tego byłego pracownika, pracodawca ma możliwości, jeśli posiada wolne miejsca pracy, na stanowiskach odpowiadających kwalifikacjom zwolnionego. Wówczas to, w zasadzie, pracodawca ma obowiązek z powrotem przyjąć pracownika!

Z przedstawionego wyżej opisu, rysują się uprawnienia dotyczące pracodawcy względem pracownika, który stale przebywa na chorobowym.

Natalia i inne kobiety, które dzielnie prowadzą swoje biznesy, powinny skorzystać z tych porad, mam nadzieję, że okażą się one przydatne również dla tych dziewczyn, które pracują u kogoś!

Potrzebujesz porady?

Każdy problem prawny wymaga sprawnej i dobrze przemyślanej reakcji. Skorzystaj z konsultacji prawnej, która pozwoli Ci wyjaśnić nawet najbardziej skomplikowaną sytuację.

Zobacz inne wpisy

Więcej o mnie

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, aby być na bieżąco

Zapisujemy Twój adres...

Dziękujemy!

Jakie konsekwencje poniesie pracownik za wadliwe wykonanie pracy ?
Czy jest możliwość podjęcia pracy w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego ?