fbpx

Czego możesz żądać w postępowaniu rozwodowym ?

Zdecydowałaś  się na złożenie pozwu rozwodowego więc musisz wiedzieć, czego możesz żądać w postępowaniu rozwodowym.

Wyrok rozwodowy nierzadko składa się z kilku punktów.

Dzieje się tak dlatego, że przepisy prawa poza tym, że sąd wyrokiem rozwiązuje małżeństwo, nakładają na sąd obowiązek rozstrzygania innych kwestii dotyczących samych rozwodzących się małżonków oraz ich wspólnych, małoletnich dzieci.

Sąd Okręgowy, który jest właściwy do rozstrzygania w zakresie rozwodu ( jak określić prawidłowo jego właściwość przeczytasz tutaj: https://prawokobiet.pl/popelnic-bledu-przy-skladaniu-pozwu-o-rozwod-wskaz-wlasciwy-sad) władny jest więc orzekać w zakresie:

  • rozwiązania małżeństwa stron przez rozwód;
  • winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego, chyba że małżonkowie zgodnie wniosą o rozwiązanie małżeństwa przez rozwód bez orzekania o winie;
  • władzy rodzicielskiej nad wspólnymi, małoletnimi dziećmi;
  • kontaktów rodziców ze wspólnymi, małoletnimi dziećmi po rozwodzie, chyba że strony zgodnie wniosą o nieorzekanie o kontaktach pozostawiając sobie swobodę w ich ustalaniu;
  • obowiązku alimentacyjnym względem wspólnych dzieci;
  • alimentach na rzecz drugiego z małżonków;
  • korzystania ze wspólnego mieszkania, co jest możliwe tylko, gdy w chwili wydania wyroku rozwodowego małżonkowie faktycznie korzystają razem z mieszkania.
  • podziału majątku, tylko jednak w sytuacji gdy oboje małżonkowie o to wniosą, a jednocześnie nie przedłuży to procesu, w praktyce dzieje się tak wtedy gdy strony przedstawią zgodny wniosek co do sposobu podziału majątku wspólnego.

Wnosząc pozew o rozwód, jako powódka, pamiętaj by określić, czego się domagasz, aby sąd wskazał, który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia, bądź też aby sąd odstąpił od orzekania o winie. Od tego zależeć będzie min. ostateczna wysokość opłaty sądowej od pozwu, a także długość toczącego się postępowania sądowego.

Potrzebujesz porady?

Każdy problem prawny wymaga sprawnej i dobrze przemyślanej reakcji. Skorzystaj z konsultacji prawnej, która pozwoli Ci wyjaśnić nawet najbardziej skomplikowaną sytuację.

Zobacz inne wpisy

Więcej o mnie

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, aby być na bieżąco

Zapisujemy Twój adres...

Dziękujemy!

Jak nie popełnić błędu przy składaniu pozwu o rozwód. Wskaż właściwy sąd !
Czy wiek małżonków wpływa na orzeczenie rozwodu ?