fbpx

Często jednak małżonek nie chce dopuścić do rozwodu.

Nie zawsze decyzja o rozwodzie jest decyzją wspólną obojga małżonków.  Jeżeli rozwodu żąda tylko jeden z nich, drugi małżonek może się orzeczeniu rozwodu sprzeciwić.

W przypadku, kiedy współmałżonek nie wyraża zgody na rozwód, nie może wyrazić czegoś takiego, jak brak zgody na rozwód, jedyne czego może zażądać to brak zgody na rozwód bez orzekania winy, co oznacza, że zanim małżeństwo zostanie rozwiązane przez sąd, należy dowieść z czyjego powodu nastąpił rozpad związku i czy nie ma prawnych przesłanek uniemożliwiających rozwód.

BRAK ZGODY NA ROZWÓD BEZ ORZEKANIA O WINIE:

Niejednokrotnie słyszymy od naszych klientek, że „małżonek nigdy nie da im rozwodu”.

Pamiętaj, brak zgody małżonka czyli pozwanego na rozwód nie oznacza automatycznego zakończenia postępowania i tym samym nie jest równoznaczne z oddaleniem powództwa.

Aby dostać rozwód, muszą zostać spełnione określone w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym przesłanki, o których mowa (link). Rozwód orzekany jest zawsze przez sąd.

Sąd zawsze szczegółowo bada motywy stanowiska wyrażonego przez pozwanego, weryfikuje ponadto w postępowaniu dowodowym, głównie w trakcie przesłuchania, dlaczego pozwany rozwodu nie chce.

ODMOWA SPRZECZNA Z ZASADAMI :

Czasem odmowa zgody na rozwód, którego żąda małżonek wyłącznie winny jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Ma to miejsce w sytuacji, gdy np. podstawą odmowy zgody na rozwód jest chęć zemsty na małżonku wyłącznie winnym. W takiej sytuacji, z dużą dozą prawdopodobieństwa, sąd pomimo odmowy zgody na rozwód orzeknie rozwiązanie małżeństwa, jeżeli oczywiście zachodzą ustawowe przesłanki rozwodowe (link), gdyż nie ma sensu utrzymywanie formalno – prawnych więzów pomiędzy małżonkami, których nic nie łączy, a odmowa zgody na rozwód jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Hipotetycznie, w sytuacji kiedy to mąż zdradza żonę, może ona wystąpić o rozwód i jako osoba nie będąca winna rozpadowi małżeństwa, uzyska takie orzeczenie w przypadku braku przesłanek negatywnych (link).

Jeżeli natomiast to zdradzający mąż złoży pozew rozwodowy, może spotkać się ze sprzeciwem małżonki, jeżeli wówczas ustalone zostanie, że rozkład pożycia już następuje, bo para nie mieszka ze sobą od dłuższego czasu sąd orzeknie rozwód.

Inne rozstrzygnięcie zapadnie, w  sytuacji, w której małżonkowie mieszkają ze sobą stale, jedno z nich dopuści się zdrady i zażąda rozwodu, ale drugie stwierdzi, że wybacza i chce naprawić związek, rozwiązanie sprawy przez sąd może być utrudnione, może też się okazać konieczne wnioskowanie o separację.

Potrzebujesz porady?

Każdy problem prawny wymaga sprawnej i dobrze przemyślanej reakcji. Skorzystaj z konsultacji prawnej, która pozwoli Ci wyjaśnić nawet najbardziej skomplikowaną sytuację.

Zobacz inne wpisy

Więcej o mnie

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, aby być na bieżąco

Zapisujemy Twój adres...

Dziękujemy!

Prawo dopuszcza sytuacje, kiedy sąd może nie udzielić rozwodu.
Jak nie popełnić błędu przy składaniu pozwu o rozwód. Wskaż właściwy sąd !