fbpx

Czy muszę płacić alimenty na pełnoletnie dziecko?

Czy muszę płacić alimenty na pełnoletnie dziecko? – właśnie to pytanie bardzo często słyszę od klientów.  

Ustanie obowiązku alimentacyjnego nie determinuje jednak samo uzyskanie pełnoletności przez dziecko. Obwiązek alimentacyjny rodziców kończy się bowiem z chwilą, w której dziecko – najczęściej po uzyskaniu wykształcenia i zawodu – jest w stanie utrzymać się samodzielnie.

Jednocześnie zatem mogą występować różne sytuację, które pomimo uzyskania przez dziecko pełnoletności. usprawiedliwiać będą dalsze trwanie obowiązku alimentacyjnego.

Może się więc zdarzyć, że ze względów zdrowotnych, na skutek kalectwa wrodzonego czy nabytego , dziecko nie będzie mogło usamodzielnić się bardzo długo i to pomimo uzyskania pełnoletności, a to będzie usprawiedliwiało dalsze trwanie obowiązku alimentacyjnego.

Słusznie może się pojawić w tym miejscu pytanie: kiedy więc rodzic może uchylić się od tego obowiązku?

Władza rodzicielska względem dziecka ustaje bowiem z chwilą osiągnięcia przez dziecko pełnoletności.  Rodzice posiadają uprawnienie do uchylenia się od wykonania obowiązku alimentacyjnego w razie zagrożenia nadmiernym da nich uszczerbkiem lub gdy dziecko nie podejmuje starań o osiągnięcie samodzielności.  Jeśli zatem, dziecko posiada wyuczony zawód i pomimo, że nadal się uczy to osiąga mierne wyniki w nauce, a rodzice osiągają dochody, które nie zabezpieczają ich podstawowych potrzeb to powinni zostać zwolnienie z ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego.

Czy można się uchylić od obowiązku alimentacyjnego względem studiującego dziecka? – to   pytanie także bardzo często pojawia się w kontekście obowiązku alimentacyjnego. 

Obowiązkiem rodziców jest troska o fizyczny i duchowy rozwój dziecka oraz przygotowanie go  do wykonywania pracy.  Studia zatem można uznać za kontynuację wykonywania tego obowiązku.  Dziecku, które podjęło studia wyższe przysługuje, co do zasady, roszczenie alimentacyjne  do czasu ich ukończenia. Należy jednak brać pod uwagę to czy dziecko wykazuje chęć do nauki, jakie wyniki osiąga oraz to czy posiada ono zdolności do dalszego kontynuowania nauki. Tym samym, nie można przyjąć, że taki obowiązek będzie obciążał rodziców gdy dziecko jest już przygotowane do wykonywania zawodu, ale mimo to chcę się nadal kształcić, ale studia zaniedbuje i nie zdaje egzaminów.

Obowiązek alimentacyjny na pełnoletnie dziecko nie wygaśnie zatem sam wraz z osiągnięciem  odpowiedniego wieku.  Dalsze jego kontynuowanie będzie zależne od konkretnego stanu faktycznego i implikować je będzie sytuacja zawodowa i sposób zachowania dziecka oraz warunki materialne jego rodziców.

Potrzebujesz porady?

Każdy problem prawny wymaga sprawnej i dobrze przemyślanej reakcji. Skorzystaj z konsultacji prawnej, która pozwoli Ci wyjaśnić nawet najbardziej skomplikowaną sytuację.

Zobacz inne wpisy

Więcej o mnie

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, aby być na bieżąco

Zapisujemy Twój adres...

Dziękujemy!

Rozwód czy separacja?
Ograniczenie władzy dla dobra dziecka