fbpx

Na czym polegają zasady alimentacji między małżonkami.

Często słyszymy o milionowych alimentach zasądzanych na rzecz ex-żon lub ex-mężów przez zagraniczne sądy. Jak wygląda kwestia alimentów pomiędzy byłym małżonkami w Polsce?

Już na wstępie należy zauważyć, że możliwość domagania się od byłego małżonka alimentów i ich wysokość jest w dużej mierze uzależniona od rozstrzygnięcia, który z małżonków ponosi odpowiedzialność za rozpad małżeństwa.

O przyznanie alimentów może starać się już w czasie sprawy o rozwód, a także po jego orzeczeniu rozwodu. Warto pamiętać, że obowiązek alimentacyjny wygasa w razie zawarcia przez małżonka uprawnionego do otrzymywania alimentów nowego małżeństwa.

 Dla ułatwienia opiszę zasady alimentacji pomiędzy były małżonkami w 3 możliwych sytuacjach :

Małżonek żądający alimentów nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia – orzeczono rozwód z winny obu małżonków lub też zaniechano orzekania o winie :

W takiej sytuacji każdy z rozwiedzionych małżonków może żądać zasądzenia alimentów od drugiej strony, choć ich uzyskanie jest dość trudne, a obowiązek ograniczony w czasie.

Warunkiem otrzymania przez rozwiedzionego małżonka jest znajdowanie się w niedostatku.

Czym jest ten niedostatek – jest to sytuacja , gdy dana osoba nie jest w stanie się utrzymać własnymi siłami i nie może zaspokoić swoich usprawiedliwionych (niezbędnych) potrzeb w całości lub w części.

Najczęstszymi przyczynami niedostatku jest niemożność podjęcia pracy z uwagi na stan zdrowia, wiek, brak kwalifikacji czy też zajmowanie się wychowaniem dzieci. Z uwagi na ogólną regulację przepisów nie jest możliwe wskazanie, jakie konkretne potrzeby powinien zaspokoić małżonek zobowiązany do zapłacenia alimentów.

Potrzeby materialne i niematerialne są zindywidualizowane w stosunku do każdego człowieka, powoduje to, że sąd w każdej sprawie indywidualnie bada sytuację byłych małżonków i ustala wysokość alimentów, biorąc pod uwagę całokształt okoliczności, w tym możliwości zarobkowo – finansowe zobowiązanego do płacenia alimentów małżonka.

Obowiązek alimentacyjny małżonka rozwiedzionego, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia wygasa z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, przedłużenie tego terminu może nastąpić tylko w wyjątkowych okolicznościach.

Małżonek żądający alimentów został uznany za niewinnego rozkładu pożycia – orzeczono rozwód z wyłącznej winy drugiego małżonka:

W takiej sytuacji uzyskanie alimentów jest prostsze i ich wysokość może być zdecydowanie wyższa. Przede wszystkim, aby żądać alimentów nie musimy znajdować się w niedostatku.

Wystarczy wykazać, że po rozwodzie nastąpiło pogorszenie się sytuacji materialnej małżonka niewinnego. Mówiąc w skrócie alimenty należą się małżonkowi, jeżeli nie jest on w stanie utrzymać dotychczasowego standardu życia. Oczywiście wysokość alimentów podobnie jak wyżej musi uwzględniać z jednej strony potrzeby małżonka uprawnionego, z drugiej być dostosowana do możliwości finansowych i osobistych małżonka zobowiązanego.

Małżonek żądający alimentów został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia:

Sytuacja jest prosta były małżonek uznany za wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa nie ma prawa żądać przyznania mu alimentów.

Potrzebujesz porady?

Każdy problem prawny wymaga sprawnej i dobrze przemyślanej reakcji. Skorzystaj z konsultacji prawnej, która pozwoli Ci wyjaśnić nawet najbardziej skomplikowaną sytuację.

Zobacz inne wpisy

Więcej o mnie

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, aby być na bieżąco

Zapisujemy Twój adres...

Dziękujemy!

Jaki wpływ ma orzekanie o winie w rozwodzie na władzę rodzicielską?
Czy mogę wymeldować byłego małżonka ze swojego domu ?