fbpx

Intercyza kojarzy się z brakiem zaufania,przedkładaniem wartości materialnych nad miłość, tymczasem może to być wyraz troski o partnera……

W wirze przygotowań do ślubu oprócz wybierania sukni, sali i zespołu weselnego warto zastanowić się także jak ma wyglądać pod względem majątkowym przyszłe małżeństwo.

Trzeba przecież pamiętać, że oprócz wspólnych smutków i radości małżonkowie będą również dzielić wspólny majątek i długi.

Ale czy zawsze tak jest?

Czy jeszcze przed zawarciem małżeństwa jest możliwe ograniczenie wspólności majątkowej? Właśnie o rozdzielności majątkowej (bo tak nazywa się ta instytucja) chcę Wam dziś opowiedzieć.

USTAWOWY MAŁŻEŃSKI USTRÓJ MAJĄTKOWY:

Na początku warto jednak w skrócie opisać jak bez umownych modyfikacji wygląda ustrój majątkowy. Jak już wspomniałam, z chwilą zawarcia małżeństwa małżonkowie w myśl art. 31§1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego posiadać będą jeden majątek wspólny, do którego wchodzić będą przedmioty nabyte przez oboje z nich lub przez jednego.

Art. 31§2 wymienia przykładowe elementy majątku wspólnego – są to m.in. wynagrodzenie za pracę i dochody z majątku wspólnego.

Małżonkowie solidarnie odpowiadają wzajemnie za swoje długi, a do wielu czynności dotyczących zarządu majątkiem wspólnym konieczna jest zgoda obojga małżonków.

Według art. 43§1 udziały małżonków w majątku wspólnym są równe. Podziału dokonuje się dopiero w razie rozwodu, a w czasie trwania małżeństwa jest to niemożliwe. Istnieje również majątek osobisty, nienależący do wspólnego. Zarządza nim osobiście władający nim małżonek, a w jego skład wchodzą m.in. przedmioty nabyte przed powstaniem wspólności, przedmioty nabyte dla potrzeb osobistych.

UMOWNA ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA :

Art. 47 § 1 umożliwia wprowadzenie w drodze umowy rozdzielności majątkowej albo rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków.

Taka umowa majątkowa (zwana potocznie intercyzą) może poprzedzać zawarcie małżeństwa.

Co bardzo ważne, musi być ona sporządzona w formie aktu notarialnego w każdym wypadku, inaczej umowa jest nieważna!

Umowa może być w każdej chwili zmieniana albo rozwiązana. W tym drugim przypadku powstanie między małżonkami wspólność, chyba że strony postanowiły inaczej. Oczywistym jest, że umowa wchodzi w życie z chwilą zawarcia małżeństwa.

Jak działa rozdzielność majątkowa?

Zgodnie z art. 51 każdy z małżonków zachowuje zarówno majątek nabyty przed zawarciem umowy, jak i majątek nabyty później. Nie powstaje zatem żaden majątek wspólny.

Małżonkowie samodzielnie zarządzają swoim majątkiem, indywidualnie odpowiadają też za swoje zobowiązania. Trzeba jednak zaznaczyć, że według art. 471 powołanie się na umowę majątkową wobec osoby trzeciej (np. wierzyciela współmałżonka) jest możliwe tylko, gdy zawarcie takiej umowy i jej rodzaj były znane tej osobie w chwili powstania zobowiązania.

Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków co to takiego?

Istnieje także drugi rodzaj rozdzielności majątkowej. Jest to rozdzielność z wyrównaniem dorobków. Ideą takiego rozwiązania jest to, że po ustaniu rozdzielności (wskutek rozwiązania umowy, śmierci jednego z małżonków albo rozwodu), małżonek, którego dorobek jest mniejszy od dorobku drugiego, może żądać wyrównania poprzez zapłatę lub przeniesienie prawa.

Dorobkiem w myśl art. 513§1 jest wzrost wartości majątku małżonka po zawarciu umowy majątkowej.

Jeśli umowa nie mówi inaczej, przy obliczaniu dorobku pomija się przedmioty nabyte przed zawarciem umowy. Przykładowo, jeśli po urodzeniu dzieci żona zostaje w domu, by się nimi opiekować i wyłącznie jej mąż zarabia, to w przypadku rozwodu może ona domagać się z tego powodu od męża wyrównania jej dorobku. Sposoby wyrównania również mogą być określone w umowie. Jak mówi art. 515,  w razie śmierci jednego z małżonków, wyrównanie dorobku następuje pomiędzy jego spadkobiercami a pozostającym przy życiu małżonkiem.

Należy pamiętać, że jakakolwiek rozdzielność majątkowa nie zwalnia według art. 27 z obowiązku przyczyniania się każdego z małżonków do zaspokajania potrzeb rodziny, którą założyli w miarę swych możliwości majątkowych i zarobkowych.

Zawarcie intercyzy wielu kojarzy się z brakiem zaufania i przedkładaniem wartości materialnych nad miłość. Tymczasem może to być wyraz troski o partnera w przypadku, gdy jedno prowadzi działalność gospodarczą i nie chce plątać drugiego małżonka w długi.

Ponadto sporządzenie intercyzy przed ślubem kosztuje u notariusza mniej niż w przypadku gdy robią to małżonkowie po ślubie -: )

Potrzebujesz porady?

Każdy problem prawny wymaga sprawnej i dobrze przemyślanej reakcji. Skorzystaj z konsultacji prawnej, która pozwoli Ci wyjaśnić nawet najbardziej skomplikowaną sytuację.

Zobacz inne wpisy

Więcej o mnie

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, aby być na bieżąco

Zapisujemy Twój adres...

Dziękujemy!

Czy musisz odpowiadać za długi małżonka?
Obowiązki alimentacyjne pomiędzy wnuczętami a dziadkami.