fbpx

Ile kosztuje wniesienie pozwu o rozwód ?

Opłata sądowa od pozwu :

Wysokość opłaty sądowej przy pozwie rozwodowym określa ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Zgodnie z art. 26 niniejszej ustawy przy pozwie rozwodowym wnosi się opłatę stałą w niezmiennej wysokości 600 zł.

Termin uiszczenia takiej opłaty również został określony w tejże ustawie. Opłatę należy uiścić przy wniesieniu do sądu pisma. W praktyce oznacza to, że do wnoszonego pozwu powinnaś dołączyć potwierdzenie dokonania wpłaty. Ważne jest abyś dokonała opłaty do właściwego dla Twojej sprawy sądu, koniecznie więc zapoznaj się z naszym artykułem jak nie popełnić błędu przy określaniu właściwego sądu :  https://prawokobiet.pl/popelnic-bledu-przy-skladaniu-pozwu-o-rozwod-wskaz-wlasciwy-sad/

Opłat sądowych dokonuje się na rachunek bankowy sądu, wskazany na stronie internetowej właściwego sądu. Możesz ich dokonać zarówno za pośrednictwem poczty, banku, jak również w kasie sądu.

Możesz też dokonać opłaty sądowej w znakach opłaty sądowej, naklejanych na pozew – zakupisz je w kasie sądu.

Opłata od pozwu jest pobierana w tej samej wysokości niezależnie od tego czy wnosisz pozew imieniem własnym, czy też robi to w Twoim imieniu pełnomocnik.

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych :

Opłata od pozwu o rozwód jest stała. Jeśli jednak uiszczenie kwoty 600 zł. przekracza możliwości finansowe powoda, strona wnosząca pozew może zwrócić się do sądu z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych.

Uzyskanie takiego zwolnienie nie jest jednak proste. Sąd może bowiem zwolnić stronę od kosztów sądowych, jeżeli strona nie jest w stanie ponieść ich bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Formułując taki wniosek musisz dokładnie opisać swoją sytuację materialną.

Wniosek o  zwolnienie od kosztów sądowych może być złożony wraz z samym pozwem. Wtedy nie ma konieczności uiszczania opłaty sądowej. Wniosek taki zostanie rozpatrzony w pierwszej kolejności przez sąd. Jeżeli ten uzna, że z przedstawionego oświadczenia wynika, iż nie jesteś w stanie ponieść kosztów postępowania, przychyli się do wniosku i nada sprawie rozwodowej dalszy bieg. W przeciwnym razie wniosek oddali i wezwie do uiszczenia opłaty.

Do wniosku należy dołączyć wypełniony i podpisany formularz, którego pełna nazwa to ”oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania”. Formularz ten możesz pobrać tutaj https://prawokobiet.pl/wp-content/uploads/2017/05/Wzo%CC%81r-os%CC%81wiadczenia-o-stanie-rodzinnym-maja%CC%A8tku-dochodach-i-z%CC%81ro%CC%81d%C5%82ach-utrzymania-osoby-fizycznej-ubiegaja%CC%A8cej-sie%CC%A8-o-zwolnienie-od-koszto%CC%81w-sa%CC%A8dowych-w-poste%CC%A8powaniu-cywilnym.pdf

Zwolnienie w części z kosztów sądowych:
Samo uznanie przez sąd zasadności wniosku nie oznacza, że sąd przychyli się do niego w całości, może bowiem stwierdzić, iż powoda stać na pokrycie części wydatków i zwolni go od kosztów sądowych jedynie w określonym zakresie.

Potrzebujesz porady?

Każdy problem prawny wymaga sprawnej i dobrze przemyślanej reakcji. Skorzystaj z konsultacji prawnej, która pozwoli Ci wyjaśnić nawet najbardziej skomplikowaną sytuację.

Zobacz inne wpisy

Więcej o mnie

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, aby być na bieżąco

Zapisujemy Twój adres...

Dziękujemy!

Czy wiek małżonków wpływa na orzeczenie rozwodu ?
Co może być dowodem w sprawie o rozwód ?