fbpx

Czy mogę wymeldować byłego małżonka ze swojego domu ?

W trakcie rozwodu, mój były już aktualnie, mąż wyprowadził się  do swojej kochanki, z którą nadal mieszka. Czy mogę go wymeldować?  Były mąż nie chce się sam wymeldować. Straszy mnie, że jeśli będę próbowała go wymeldować, on wprowadzi się z powrotem i dodatkowo będzie mógł zapraszać, kogo chce. Mieszkanie jest moje, dostałam je przed ślubem od rodziców.  Proszę o poradę. Czy jest tak jak on mówi? Czy mogę go wymeldować, nie obawiając się byłego męża? Elżbieta, Złotoryja

Z ciekawym pytaniem zwróciła się do nas ostatnio Elżbieta, myślę, że warto je zaprezentować szerszemu gronu!

OBOWIĄZEK ZASPOKAJANIA POTRZEB RODZINY:

Na wstępie chciałabym Was zapoznać z treścią art. 27 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w myśl treści którego  :  oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. W tym miejscu warto przypomnieć artykuł, gdzie szerzej napisałyśmy na temat tego obowiązku.

Natomiast ważne jest to, że prawo do korzystania z mieszkania współmałżonka podczas trwania małżeństwa nie jest zależne od tego, kiedy małżeństwo zostało zawarte ani w jakim ustroju majątkowym małżeńskim pozostają małżonkowie tj. czy łączy ich wspólność majątkowa czy rozdzielność majątkowa.

Nawet jeśli mieszkanie wchodzi do majątku osobistego jednego z małżonków, drugi z nich może zamieszkiwać w tym lokalu tak długo, aż trwa ich małżeństwo. Wynika to z art. 281 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Drugi małżonek ma prawo do korzystania z tego mieszkania, jednak w sposób ograniczony realizacją celu, jaki stanowi „zaspokojenie potrzeb rodziny”. Po rozwiązaniu małżeństwa, były małżonek traci to uprawnienie.

Przepis ten ma charakter bezwzględnie obowiązujący, podobnie jak pozostałe przepisy regulujące prawa i obowiązki małżonków. Niedopuszczalne jest więc umowne wyłączenie bądź ograniczenie uprawnień przysługujących każdemu małżonkowi na jego podstawie.

OBOWIĄZEK MELDUNKOWY:

Co istotne, sam fakt zameldowania w danym lokalu, nie zmienia nic w stosunkach prawno-rzeczowych.

Obowiązek meldunkowy jest obowiązkiem administracyjnoprawnym.

W wyroku rozwodowym sąd z urzędu określa sposób korzystania ze wspólnego mieszkania, a w skrajnych przypadkach może nawet zarządzić eksmisję drugiego z małżonków.

Sam obowiązek meldunkowy, jak wskazano wyżej, to obowiązek o charakterze administracyjnoprawnym.

Opuszczając miejsce stałego pobytu, to znaczy takie, w którym ktoś zamieszkuje z zamiarem stałego przebywania, ma on obowiązek zgłosić ten fakt do właściwego organu gminy. Obowiązek meldunkowy obejmuje także cudzoziemca.

Jeśli nie zostanie ten obowiązek dopełniony, właściwy organ gminy (wójt, burmistrz, prezydent miasta) z urzędu bądź na wniosek właściciela mieszkania, dokona wymeldowania osoby, która nie zamieszkuje pod danym adresem. Obok właściciela mieszkania może wystąpić także inna osoba, dysponująca tytułem prawnym np. spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu!

Zatem tak, Elżbieto, spokojnie możesz wymeldować męża, należy udać się w tym celu do urzędu gminy w swojej miejscowości!

Dziewczyny, pamiętajcie, sam fakt zameldowania nie daje żadnego tytułu prawnego do lokalu, to tylko potwierdzenie faktu, że dana osoba tam przebywa.

No i najważniejsze, co zasługuje na podkreślenie – jeśli były mąż Elżbiety wciąż zamieszkiwałby w tym lokalu, a nasza Czytelniczka nie życzyłaby sobie tego, powinna wystąpić na drogę sądową z powództwem o eksmisję (art. 222 kodeksu cywilnego).

Potrzebujesz porady?

Każdy problem prawny wymaga sprawnej i dobrze przemyślanej reakcji. Skorzystaj z konsultacji prawnej, która pozwoli Ci wyjaśnić nawet najbardziej skomplikowaną sytuację.

Zobacz inne wpisy

Więcej o mnie

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, aby być na bieżąco

Zapisujemy Twój adres...

Dziękujemy!

Na czym polegają zasady alimentacji między małżonkami.
Czy dziadkowie mogą zostać rodziną zastępczą dla wnuczka?