fbpx

O co pyta sąd rozwodowy?

„Pani Mecenas jakich pytań mogę się spodziewać na sali rozpraw?” – pada często pytanie od klientek, w toku postępowania rozwodowego.

Otóż sąd pyta o to co musi ustalić

Treść zadawanych pytań przez sąd, nie wynika z ciekawości sędziego, lecz konieczności wyjaśnienia i rozstrzygania określonych kwestii. Sąd musi ustalić przesłanki rozwodu, ewentualną winę jednego z małżonków oraz sytuację opiekuńczo wychowawczą dzieci jeśli strony posiadają wspólne małoletnie dzieci.

Sąd jest zobowiązany ustalić, czy nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżonków w sferze emocjonalnej, fizycznej i gospodarczej.

Nie ma jednego słusznego zestawu pytań. Każdy sędzia ma własny zestaw pytań do Stron, który i tak jest dostosowywany do ich bieżących wypowiedzi.

Na bazie jednak doświadczenia zawodowego, mogę przedstawić Ci listę przykładowych pytań, których z dużym prawdopodobieństwem możesz się spodziewać podczas przesłuchania.

Przesłuchanie stron

Przesłuchanie stron w rozwodzie jest obowiązkowe. Jeżeli jesteś stroną w sprawie rozwodowej lub w sprawie o separację, na końcu postępowania sądowego będziesz przez sąd przesłuchiwana.

Na początku przewodu sądowego, co raz częściej sąd przesłuchuje informacyjnie małżonków, nie zwolni Cię to jednak z końcowego przesłuchania stron.

Zestaw najczęściej zadawanych pytań

 • Jak długo znali się Państwo przed ślubem?
 • Gdzie zamieszkiwali Państwo po ślubie?
 • To jest Pana/Pani pierwsze małżeństwo?
 • Toczyły się między stronami inne sprawy o rozwód?
 • Mają Państwo wspólne dzieci małżeńskie? W jakim wieku?
 • Ma Pan/Pani dzieci pozamałżeńskie?
 • Jak układało się Państwa pożycie?
 • Co się takiego wydarzyło, jaki jest powód tego, że małżeństwo się rozpadło?
 • Kiedy pojawiły się pierwsze konflikty? Na jakim tle?
 • Kiedy ustało Państwa pożycie intymne?
 • Czy kocha Pan/Pani współmałżonka?
 • Od kiedy nie jest prowadzone wspólne gospodarstwo domowe?
 • Od kiedy prowadzicie Państwo oddzielnie finanse?
 • Czy małżonkowie mieszkają oddzielnie? Od kiedy? Kto się wyprowadził? Dlaczego?
 • Co było głównym powodem rozpadu związku?
 • Czy małżonkowie podejmowali próbę ratowania związku?
 • Czy są szanse na pojednanie?
 • Czy aktualnie jest Pan/Pani w nowym związku?
 • Gdzie Pani/Pan pracuje?
 • Jakie Pani/Pan osiąga przychody?
 • Jakie są niezbędne, miesięczne wydatki na dzieci? Jaka jest ich wysokość?

Inne pytania do stron

Sąd nie ogranicza się wyłącznie do pytań wskazanych powyżej. Bardziej szczegółowe pytania zależą od indywidualnego stanu faktycznego i sytuacji małżonków oraz ich dzieci.

Małżonkowie, którzy żądają orzekania winy w rozpadzie małżeństwa, muszą być gotowi na najbardziej intymne i często wstydliwe, wrażliwe pytania. Niejednokrotnie dochodzi w takich sprawach do tzw. prania brudów, w ramach którego strony muszą opowiadać o zdradach, przemocy, uzależnieniach itd. Tego rodzaju pytań nie da się uniknąć. Jednak można się wcześniej do nich przygotować.

Pamiętaj, że udział pełnomocnika zastępującego Cię w postępowaniu, nie zwalnia strony z osobistego udziału w przesłuchaniu.

Potrzebujesz porady?

Każdy problem prawny wymaga sprawnej i dobrze przemyślanej reakcji. Skorzystaj z konsultacji prawnej, która pozwoli Ci wyjaśnić nawet najbardziej skomplikowaną sytuację.

Zobacz inne wpisy

rozwód

Więcej o mnie

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, aby być na bieżąco

Zapisujemy Twój adres...

Dziękujemy!

Przemoc domowa to koronawirusa cień!
Czy w kościele są rozwody?