fbpx

Odpowiedzialność za długi męża – porada dla Honoraty

Dzień Dobry Pani Honorato,

w pierwszej kolejności dziękujemy za obdarzeniem nas zaufaniem i podzielenie się z nami swoimi obawami.

Odpowiadając na zadane przez Panią pytanie musimy stwierdzić, że odpowiedzialność majątkowa małżonków w trakcie trwania wspólności majątkowej to temat szeroki i wymaga szerokiej analizy konkretnego przypadku celem ustalenia i przyjęcia najlepszego rozwiązania.

W pierwszej kolejności trzeba odpowiedzieć na pytanie czy Pani małżonek-przedsiębiorca rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej po zawarciu małżeństwa? Jeżeli tak, to firma męża w całości zaliczana jest do Państwa majątku wspólnego, proszę jednak pamiętać, że nie dotyczy to sytuacji kiedy założenie działalności małżonka było w całości sfinansowane ze środków majątku osobistego męża.

Jeśli chodzi zaś o kwestię Pani odpowiedzialności za długi małżonka-przedsiębiorcy powstałe w wyniku prowadzonej przez niego działalności gospodarczej to jest ona uzależniona generalnie od Pani ewentualnej zgody na ich zaciągnięcie. Najogólniej ujmując niniejszy problem, to, czy Pani, będzie odpowiadać majątkiem wspólnym za zobowiązania zaciągnięte przez małżonka-przedsiębiorcę zależy od tego, czy Pani jako współmałżonek zgodziła się na zaciągnięcie zobowiązania, czy też odbyło się to bez Pani zgody.

Jeśli zgodziła się Pani na zawarcie umowy przed transakcją lub po jej zawarciu, wówczas sąd może nadać ewentualnemu tytułowi egzekucyjnemu przeciwko Pani mężowi, klauzulę wykonalności skierowaną przeciwko Pani jako małżonkowi, odbywa się to jednak z ograniczeniem odpowiedzialności współmałżonka przedsiębiorcy wyłącznie do majątku objętego wspólnością majątkową, czyli nie obejmuje Pani majątku osobistego.

Dla Pani spokoju warto rozważyć zawarcie pomiędzy Państwem małżeńskiej umowy majątkowej tzw. potocznie intercyzy.

Potrzebujesz porady?

Każdy problem prawny wymaga sprawnej i dobrze przemyślanej reakcji. Skorzystaj z konsultacji prawnej, która pozwoli Ci wyjaśnić nawet najbardziej skomplikowaną sytuację.

Zobacz inne wpisy

Więcej o mnie

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, aby być na bieżąco

Zapisujemy Twój adres...

Dziękujemy!

Ustalenie ojcostwa – kiedy jest dopuszczalne, a kiedy nie jest?
Zmiana nazwiska po rozwodzie