fbpx

Prawo dopuszcza sytuacje, kiedy sąd może nie udzielić rozwodu.

Pomimo zaistnienia zupełnego i trwałego rozkładu pożycia zdarzają się sytuacje, że sąd nie orzeknie rozwodu czyli kolokwialnie mówiąc „nie da rozwodu”.

DOBRO MAŁOLETNICH DZIECI :

Sąd rozstrzygając o rozwiązaniu małżeństwa przez orzeczenie rozwodu ma na względzie dobro małoletnich dzieci rozwodzących się małżonków. Jeśli w toku postępowania dowodowego w trakcie sprawy rozwodowej, min. na bazie opinii RODK tzw. Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno- Konsultacyjnego sąd poweźmie wątpliwość, że wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro małoletnich dzieci małżonków, może nie rozstrzygnąć rozwodu. Może się tak zdarzyć np. w sytuacji kiedy rozwód mógłby spowodować pogorszenie warunków materialnych, w jakich wychowywane są dzieci lub mógłby spowodować negatywne zmiany w psychice dzieci. Często też jednak bywa tak, że rodzicie dzieci pozostają od dłuższego czasu w rozłące, wskutek czego rozwód jest tylko kwestią formalną.

BRAK ZGODY NIEWINNEGO MAŁŻONKA:

Sąd może „nie dać” rozwodu w sytuacji gdy rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, a drugi małżonek nie wyraził zgody na rozwód i jego odmowa nie jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

W takiej jednak sytuacji, to żądający rozwodu małżonek wyłącznie winny trwałego i zupełnego rozkładu pożycia stron ma obowiązek dowieść przed sądem faktów, które stanowiłyby podstawę do pewnej oceny, że brak zgody drugiego małżonka na rozwiązanie małżeństwa należy uznać za moralnie naganny, powodowany pobudkami, które nie zasługują na społeczną aprobatę, przy przyjęciu zewnętrznej oceny obiektywnej.

ROZWÓD WBREW ZASADOM WSPÓŁŻYCIA SPOŁECZNEGO:

Sąd nie wyrazi zgody na rozwód, jeśli orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Co prawda ustawodawca w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym nie zawarł definicji zasad współżycia społecznego ale wyjaśnienia co owe zasady współżycia społecznego oznaczają odnajdujemy w orzecznictwie sądów.

I tak np. w sytuacji, gdy jeden z małżonków jest ciężko chory i nie ma kto się nim zaopiekować sąd może oddalić pozew o rozwód.

Pamiętaj, że każda sprawa i sytuacja małżonków jest inna i zostaje poddana wnikliwej ocenie sądu.

Potrzebujesz porady?

Każdy problem prawny wymaga sprawnej i dobrze przemyślanej reakcji. Skorzystaj z konsultacji prawnej, która pozwoli Ci wyjaśnić nawet najbardziej skomplikowaną sytuację.

Zobacz inne wpisy

Więcej o mnie

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, aby być na bieżąco

Zapisujemy Twój adres...

Dziękujemy!

Czy możesz ubiegać się o rozwód w myśl obowiązującego systemu prawnego?
Często jednak małżonek nie chce dopuścić do rozwodu.