fbpx

Jaki wpływ ma orzekanie o winie w rozwodzie na władzę rodzicielską?

Wiele osób zadaje pytanie jaki wpływ ma uznanie jednego z małżonków za winnego rozpadu małżeństwa na władzę rodzicielską wobec wspólnych dzieci.

Analizując niniejszy temat należy zdecydowanie rozróżnić kwestie relacji między małżonkami oraz  relacji między rodzicami a dziećmi.

Przypomnieć trzeba, że  zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym w sprawie o rozwód sąd jest zobowiązany orzec zarówno o tym, który z małżonków ponosi winę za rozpad małżeństwa (od orzeczenia o winie można odstąpić tylko na zgody wniosek obu stron), jak również rozstrzygnąć o władzy rodzicielskiej, gdy rozwodzący  się rodzice mają wspólne małoletnie dzieci.

RELACJA MAŁŻONEK-MAŁŻONEK:

Orzeczenie Sądu dotyczące rozwodu między małżonkami określa, który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia, a niniejsze postanowienie dotyczy osobistej relacji między małżonkami.

RELACJA DZIECKO-RODZIC:

Orzeczenie Sądu w przedmiocie wykonywania władzy rodzicielskiej dotyczy natomiast relacji pomiędzy dzieckiem a  rodzicem.  Sąd bada w tym przypadku możliwości rodziców do podjęcia opieki nad dziećmi, uwzględniając ich możliwości czasowe, mieszkaniowe, osobiste.

Wbrew obiegowej opinii zależności pomiędzy ustaleniem winy jednego z małżonków a władzą rodzicielską, co do zasady, nie ma. Nie jest tak, że „winny” ex-małżonek jest automatycznie pozbawiany władzy rodzicielskiej lub jest ona ograniczona. Jako przykład można podać sytuację, gdy winna małżonka wynika ze zdrady. Choć zachowanie zdradzającego partnera jest naganne nie oznacza ono w każdym przypadku, że przestaje on być dobry rodzicem dla swoich dzieci.

Oczywiście czasami orzeczenie rozwodu z winy jednego z małżonków będzie jednocześnie podstawą do ograniczenia mu władzy rodzicielskiej, np. gdy sąd orzekł o winie z uwagi na stosowanie wobec rodziny czyli też dzieci przemocy zarówno fizycznej jak i psychicznej.  W takiej sytuacji pośrednio orzeczenie o winie będzie miało wpływ na wykonywanie lub nawet pozbawienie władzy rodzicielskiej.

Podsumowując – orzeczenie o winie jednego z małżonków nie wpływa automatycznie na rozstrzygnięcia dotyczące władzy rodzicielskiej. Czasami jednak zachowanie byłego partnera, które stanowiły podstawę uznania go za winnego rozpadu małżeństwa może być jednocześnie podstawą do ograniczeniu lub nawet pozbawienia władzy rodzicielskiej.

Jeśli masz problemy małżeńskie i jesteś przekonana, że sprawa powinna znaleźć swoje rozwiązanie w sądzie, rozważ wszystkie dostępne możliwości prawne. Zgłoszonej przez Ciebie sprawie przyjrzymy się i doradzimy najkorzystniejsze dla Ciebie dalsze kroki prawne.

Potrzebujesz porady?

Każdy problem prawny wymaga sprawnej i dobrze przemyślanej reakcji. Skorzystaj z konsultacji prawnej, która pozwoli Ci wyjaśnić nawet najbardziej skomplikowaną sytuację.

Zobacz inne wpisy

Więcej o mnie

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, aby być na bieżąco

Zapisujemy Twój adres...

Dziękujemy!

Kiedy ma miejsce wina obustronna małżonków ?
Na czym polegają zasady alimentacji między małżonkami.