fbpx

Śmierć zadłużonego krewnego, a odpowiedzialność spadkobierców…

Mój teściu zmarł trzy lata temu, okazało się, że wszyscy odrzucili po nim spadek z powodu długów jakie posiadał. Niestety dowiedziałam się o tym niedawno, spóźniłam się więc z wnioskiem o odrzucenie spadku w imieniu moich małoletnich córek. Czy moje dzieci będą odpowiadały za długi spadkowe dziadka? Dodać muszę, że teściu nie posiadał nic poza długami. Gosia z Kalisza

Dziewczyny, przepisy prawa spadkowego przeszły w tym zakresie znaczną „rewolucję” w październiku 2015r, obecna treść art. 1015 Kodeksu cywilnego stanowi, że brak oświadczenia spadkobiercy w terminie 6 miesięcy od otwarcia spadku jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza czyli z ograniczeniem odpowiedzialności spadkobiercy. Zmiana bardzo korzystna dla spadkobierców.

W Twojej jednak Gosiu sytuacji musimy się cofnąć do okresu sprzed niniejszej nowelizacji i odnieść się do starej treści wskazanego powyżej przepisu. Według ówczesnego brzmienia tego artykułu brak oświadczenia spadkobiercy w  terminie 6 miesięcy jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku czyli bez ograniczenia odpowiedzialności za długi. Jednakże gdy spadkobiercą jest osoba niemająca pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba, co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, albo osoba prawna, brak oświadczenia spadkobiercy w terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza, tj. z ograniczeniem tej odpowiedzialności.

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, tak właśnie zgodnie z literą prawa przyjęły spadek Twoje córki, oznacza, że spadkobierca odpowiada za długi spadkowe tylko do wysokości masy spadkowej. Należy to rozumieć w ten sposób, że wierzyciele zmarłego teścia mogą żądać od Twoich córek  jako spadkobierczyń spłaty długów dziadka tylko do wysokości majątku, jaki po sobie pozostawił.

W myśl powyższego Twoje córki są odpowiedzialne jedynie za te długi, które da się spłacić z masy spadkowej, a skoro masa spadkowa nie stanowi żadnej wartości, to Twoje córki nie będą odpowiadały za żadne długi dziadka, ponieważ nie mają z czego.

SPIS INWENTARZA SPADKU:

Musisz jeszcze Gosiu w imieniu swoich córek złożyć do sądu wniosek o dokonanie spisu inwentarza. Spisu takiego dokonuje właściwy komornik sądowy, który w toku czynności szacuje wartość przedmiotów i praw wchodzących do spadku oraz określa wartość zobowiązań zmarłego. Gdy komornik ostatecznie przeliczy aktywa i pasywa spadku Twojego teścia, prześle akta z dokumentacją do sądu, który zlecił mu dokonanie spisu. Dopiero wówczas będzie znany stan majątku pozostawionego przez  zmarłego i ewentualnie, ile długów z tego majątku może zostać pokryte.

Mam nadzieję, że Cię uspokoiłam, czas na realizację po Twojej stronie formalności związanych z wnioskiem:-)

Potrzebujesz porady?

Każdy problem prawny wymaga sprawnej i dobrze przemyślanej reakcji. Skorzystaj z konsultacji prawnej, która pozwoli Ci wyjaśnić nawet najbardziej skomplikowaną sytuację.

Zobacz inne wpisy

Więcej o mnie

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, aby być na bieżąco

Zapisujemy Twój adres...

Dziękujemy!

Czy jest możliwość odzyskać oszczędności zgromadzone przez zmarłego?
Jak obdarować osobę bliską bez obciążenia jej obowiązkiem zapłaty zachowku?