fbpx
2600,00 

Pakiet 15 godzin obsługi prawnej “Moja Parasolka”

Otrzymasz pakiet 15 godzin naszego wsparcia prawnego, do wykorzystania w ciągu jednego roku od dnia zakupu.

  • Pakiet do wykorzystania w ciągu roku od jego wykupienia.
  • Stawka godzinowa dotyczy wszelkich czynności podejmowanych przez zespół Kancelarii na rzecz Klienta, w tym w szczególności: czas spotkań, uczestnictwa w rozprawach, przygotowania do rozpraw, dojazdu na wyznaczone miejsce poza siedzibą Kancelarii, czas oczekiwania na spotkania, rozprawy itp. rozmowy telefoniczne, czytanie dokumentacji, przygotowywanie pism, zapoznawanie się z orzecznictwem i piśmiennictwem niezbędnym do wykonania zlecenia.
  • Niezależnie od stawki godzinowej w przypadku wykonywania czynności z zakresu obsługi prawnej poza siedzibą Kancelarii, Klient zobowiązany jest do zwrotu kosztów przejazdu według przepisów dotyczących podróży służbowych pracowników a także innych wydatków związanych z wykonaniem zlecenia.
  • Wynagrodzenie wg stawki godzinowej za każdą godzinę pracy poświęconej na sprawy sądowe nie może być niższe niż koszty zastępstwa procesowego przyznane prawomocnie przez organ orzekający. Uzupełnienie wynagrodzenia następuje po wyegzekwowaniu należności.
  • Pakiet nie jest dostępny dla jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych jednostek organizacyjnych oraz spółdzielni.
  • Po wykorzystaniu abonamentu opłata dodatkowa wynosi 200 zł brutto za każdą kolejną godzinę.

Zobacz również:

Menu