fbpx

Jak i gdzie złożyć pozew o rozwód?

Jeżeli pomiędzy Tobą i Twoim małżonkiem doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia i jesteś zdecydowana na rozwód zapoznaj się z naszym mini przewodnikiem.

W pierwszej kolejności warto w sposób prawidłowy określić sąd do którego skierujesz swoją sprawę rozwodową. Należy pamiętać, że zawsze będzie to Sąd Okręgowy. Jeżeli chodzi natomiast o właściwość miejscową, należy kierować się regułą wynikającą z przepisów kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którą powództwo wytacza się przed sąd na obszarze którego oboje małżonkowie mieli miejsce zamieszkania, jeśli choć jeden z nich nadal tam zamieszkuje. Jeżeli jednak małżonkowie nie mieli wspólnego miejsca zamieszkania lub żadne z nich już nie mieszka w takim mieszkaniu, wówczas pozew wnosi się do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego. Gdyby i tak nie dało się określić sądu właściwego, pozew wnosi się do sądu miejsca zamieszkania powoda.

Kolejny etap to wskazanie czego żądamy. Rozwód bez orzekania o winie nie wymaga specjalnego uzasadnienia. Należy jednak opisać pokrótce przyczyny rozpadu pożycia oraz wskazać, że nie łączą Cię z współmałżonkiem więzi gospodarcze, albowiem nie prowadzicie wspólnego gospodarstwa domowego, wygasły między Wami uczucia, a co za tym idzie nie łączy Was więź emocjonalna i nie utrzymujecie kontaktów fizycznych. Jeżeli z kolei domagamy się orzeczenia o winie należy powołać dowody, aby poprzeć swoje twierdzenia, czyli np. zeznania świadków.

Pamiętaj, że jeżeli posiadasz wspólne potomstwo, sąd musi wziąć pod uwagę ich sytuację, orzec o władzy rodzicielskiej, o kontaktach i rozstrzygnąć w przedmiocie alimentów. Tylko pełna zgodna Twoja i Twojego małżonka w tych trzech kwestiach sprawi, że postępowanie dowodowe w sprawie będzie maksymalnie ograniczone i co za tym idzie krótkie. Warto zatem jeszcze przed rozwodem zawrzeć tzw. porozumienie rodzicielskie i ustalić szczegóły dotyczące opieki nad dziećmi oraz finansowanie ich potrzeb.

Pozew składasz do sądu wraz z załącznikami w trzech egzemplarzach. Należy również uiścić opłatę w wysokości 600 zł – wnosi ją wraz z pozwem osoba, która inicjuje postępowanie.

Potrzebujesz porady?

Każdy problem prawny wymaga sprawnej i dobrze przemyślanej reakcji. Skorzystaj z konsultacji prawnej, która pozwoli Ci wyjaśnić nawet najbardziej skomplikowaną sytuację.

Zobacz inne wpisy

rozwód w Polsce, co warto zrobić rozwodząc się, jak szybko się rozwieść

Więcej o mnie

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, aby być na bieżąco

Zapisujemy Twój adres...

Dziękujemy!

Obchodzimy nasze 4-te urodziny!
Poznaj naszą Ambasadorkę Martę Dłużniewską