fbpx

Mobbing a obowiązki pracodawcy

W moim poprzednim artykule poruszyłam zagadnienie uprawnień pracownika pokrzywdzonego mobbingiem, wyjaśniłam ponadto jak pracownicy powinni gromadzić dowody, dochodząc swoich praw przed sądem podczas procesu. W tym artykule zajmiemy się tą materią z perspektywy pracodawcy.

Wiele z nas pełni w swoim życiu zawodowym nie tylko rolę pracownika ale także pracodawcy, co wiąże się, zgodnie z regulacjami zawartymi w Kodeksie Pracy z pewnymi obowiązkami o doniosłym charakterze – w tym w zakresie przeciwdziałania zjawiska mobbingu w miejscu pracy. Jak zatem jako pracodawca możesz zapobiec sytuacji, kiedy to do siedziby Twojego przedsiębiorstwa zostanie doręczony pozew z tytułu mobbingu?

Zgodnie z art. 943 § 1 Kodeksu Pracy pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi. Oczywistym jest zatem fakt, że pracodawca nie może przejawiać wobec swoich pracowników zachowań mogących być uznane za mobbing ale obowiązany jest także eliminować ryzyka wystąpienia przypadków mobbingu w miejscu pracy i niezwłocznie reagować w przypadku otrzymania np. zawiadomienia/ skargi od pokrzywdzonego pracownika.

Pamiętaj, że nawet jeśli to nie Ty jesteś mobberem, a jeden z Twoich podwładnych, to właśnie pracodawca  w postępowaniu sądowym występuje jako strona pozwana, a co za tym idzie, to właśnie pracodawca w przypadku przegranego procesu, będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz pokrzywdzonego pracownika odszkodowania lub zadośćuczynienia. Nie ma tuz znaczenia fakt czy prowadzisz firmę w formie jednoosobowej działalności gospodarczy czy też np. jesteś członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, innej spółki kapitałowej czy osobowej.

Wdrożenie w miejscu pracy procedury antymobbingowej to, w mojej ocenie, absolutne minimum. Niestety praktyka wskazuje, że dokument ten tworzony jest często jedynie pro forma i nie spełnia on swojej zamierzonej funkcji, pracownicy nie mają do niego odpowiedniego dostępu a nawet nie znają jego treści, co może w postępowaniu procesowym w konsekwencji prowadzić do wysnucia, przez sąd rozpatrujący sprawę, wniosku, że fakt posiadania procedury był niewystarczający i iluzoryczny.

Jako pracodawca powinnaś zatem zadbać, aby zasady wprowadzenia procedury antymobbingowej, jak i rzeczywiste działania podejmowane przez osoby powołane do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, przejawiały zasadę obiektywizmu i rzetelności. Powinny być to starannie wybrane osoby, dające rękojmię osobom biorącym udział w postępowaniu wyjaśniającym, poszanowanie ich praw w pełnym zakresie. Szkolenia dotyczące treści procedury i samych przepisów Kodeksu Pracy dotyczące tego zagadnienia powinny być prowadzone regularnie przez wykwalifikowane osoby np. wewnętrznych prawników lub wyspecjalizowane w tej tematyce zewnętrzne kancelarie prawne

Warto zauważyć, że bez względu na wielkość organizacji, w której pełnimy funkcję pracodawcy powinniśmy zadbać o poufność przebiegu postępowania wyjaśniającego oraz przedstawienie skarżącemu harmonogramu przebiegu całej procedury. Całość postępowania powinna odbywać się z poszanowaniem dóbr osobistych pracownika. Jeżeli pracownik występuje poprzez profesjonalnego pełnomocnika tj. przez Radcę Prawnego czy Adwokata, powinniśmy umożliwić mu udział w przesłuchaniu skarżącego. Pracownik składający skargę ma także uprawnienie do otrzymania pełnego raportu pokontrolnego przygotowanego przez komisję powołaną do wyjaśnienia przedmiotowej sprawy czy też protokołów z przesłuchań poszczególnych świadków.

Powyższe wskazówki pomogą nam uchronić się nie tylko przed orzeczeniem wobec nas, jako pracodawcy odszkodowania i/lub zadośćuczynienia z tytułu mobbingu ale także uzyskać wiedzę jak prowadzić firmę w sposób etyczny tj. przedsiębiorstwo, od którego pracownicy nie będą chcieli odchodzić. Zjawisko mobbingu to nie tylko negatywne konsekwencje finansowe dla pracodawcy ale także fluktuacja kadr i długotrwałe zwolnienia lekarskie pokrzywdzonego pracownika.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji zgłoś się proszę na prowadzone przeze mnie bezpłatne konsultacje w ramach portalu Prawo Kobiet.

W najbliższym czasie odbędzie się również cykliczne już LEXpresso, gdzie z Panią Mecenas Eweliną Miśko-Pawłowską znacznie rozwiniemy omawiane zagadnienie.

Potrzebujesz porady?

Każdy problem prawny wymaga sprawnej i dobrze przemyślanej reakcji. Skorzystaj z konsultacji prawnej, która pozwoli Ci wyjaśnić nawet najbardziej skomplikowaną sytuację.

Zobacz inne wpisy

Więcej o mnie

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, aby być na bieżąco

Zapisujemy Twój adres...

Dziękujemy!

Środki dowodowe w postępowaniu o mobbing
Zaproszenie dla Was!