fbpx

Mobbing w pracy – porada prawna dla czytelniczki

Witamy Panią,

Po przeanalizowaniu przesłanego przez Panią zapytania uważam, że powinna Pani zwrócić uwagę na kilka kwestii.

Po pierwsze mając na uwadze stan „błogosławiony”, w którym Pani jest; należałoby rozważyć możliwość skorzystania przez Panią ze zwolnienia L4. W Pani stanie na pewno je Pani otrzyma od lekarza prowadzącego ciążę. Uwolni się Pani w ten sposób od pracodawcy na okres zwolnienia lekarskiego i urlopu macierzyńskiego i od wszelkich nieprzyjemnych sytuacji związanych z wykonywaną pracą. Istotnym jest przypomnieć, że na zwolnieniu L4 oraz urlopie macierzyńskim pracodawca nie może Pani zwolnić.

Jeżeli nie ma Pani możliwości skorzystania z powyższego rozwiązania, powinna Pani zadziałać dwuetapowo, po pierwsze nauczyć się postępować ze swoim pracodawcą, po drugie równocześnie gromadzić materiał dowodowy w celu ewentualnego wytoczenia powództwa o odszkodowanie z uwagi na stosowanie przez pracodawcę mobbingu w pracy.

Przede wszystkim powinna Pani dalej wykonywać swoje obowiązki profesjonalnie jak dotychczas. Wszelkie ustalenia z pracodawcą, w tym wykonywanie dodatkowych poleceń powinny mieć formę dowodową, np. maile, smsy, należy zachować spokój nie dać się sprowokować, każda rozmowa w pracy z pracodawcą powinna  być przeprowadzana w obecności innych osób (potencjalnych świadków). Proszę się też uczyć asertywności i nie dać się wykorzystywać.

Równocześnie sugeruję Pani zbieranie dowodów przeciwko pracodawcy, (maile, pisma, notatki służbowe) poświadczające stosowanie mobbingu w stosunku do Pani, proszę notować każdą z sytuacji Panią krzywdzących, w tym dane jak: data, opis wydarzenia, obecnych przy tym świadków.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy art. 94 § 2 Kodeksu pracy – mobbing oznacza wszelkie działania i zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko niemu, polegające na systematycznym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu, które wywołują zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, poniżaj lub ośmieszają, izolują lub wykluczają go z zespołu współpracowników. Pracownik, który doznał rozstroju zdrowia w wyniku mobbingu, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Musi przy tym wykazać nie tylko fakt pogorszenia zdrowia, ale także to, że jest on następstwem zachowań mobbingowych. Proszę pamiętać, że przed Sądem to ofiara musi udowodnić zjawisko mobbingu.

Jeżeli na tą chwilę posiada Pani stosowne dowody świadczące o mobbingu, proszę o ich przesłanie w celu przeanalizowania pod kątem prawnym i stwierdzenie, czy istnieją podstawy do wystąpienia z powództwem przeciwko pracodawcy.

Potrzebujesz porady?

Każdy problem prawny wymaga sprawnej i dobrze przemyślanej reakcji. Skorzystaj z konsultacji prawnej, która pozwoli Ci wyjaśnić nawet najbardziej skomplikowaną sytuację.

Zobacz inne wpisy

Więcej o mnie

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, aby być na bieżąco

Zapisujemy Twój adres...

Dziękujemy!

Czy pracodawca może nie przyjąć wypowiedzenia umowy o pracę?