fbpx

Jak i gdzie złożyć pozew o rozwód?

Jeżeli pomiędzy Tobą i Twoim małżonkiem doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia i jesteś zdecydowana na rozwód zapoznaj się z naszym mini przewodnikiem.

W pierwszej kolejności warto w sposób prawidłowy określić sąd do którego skierujesz swoją sprawę rozwodową. Należy pamiętać, że zawsze będzie to Sąd Okręgowy. Jeżeli chodzi natomiast o właściwość miejscową, należy kierować się regułą wynikającą z przepisów kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którą powództwo wytacza się przed sąd na obszarze którego oboje małżonkowie mieli miejsce zamieszkania, jeśli choć jeden z nich nadal tam zamieszkuje. Jeżeli jednak małżonkowie nie mieli wspólnego miejsca zamieszkania lub żadne z nich już nie mieszka w takim mieszkaniu, wówczas pozew wnosi się do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego. Gdyby i tak nie dało się określić sądu właściwego, pozew wnosi się do sądu miejsca zamieszkania powoda.

Kolejny etap to wskazanie czego żądamy. Rozwód bez orzekania o winie nie wymaga specjalnego uzasadnienia. Należy jednak opisać pokrótce przyczyny rozpadu pożycia oraz wskazać, że nie łączą Cię z współmałżonkiem więzi gospodarcze, albowiem nie prowadzicie wspólnego gospodarstwa domowego, wygasły między Wami uczucia, a co za tym idzie nie łączy Was więź emocjonalna i nie utrzymujecie kontaktów fizycznych. Jeżeli z kolei domagamy się orzeczenia o winie należy powołać dowody, aby poprzeć swoje twierdzenia, czyli np. zeznania świadków.

Pamiętaj, że jeżeli posiadasz wspólne potomstwo, sąd musi wziąć pod uwagę ich sytuację, orzec o władzy rodzicielskiej, o kontaktach i rozstrzygnąć w przedmiocie alimentów. Tylko pełna zgodna Twoja i Twojego małżonka w tych trzech kwestiach sprawi, że postępowanie dowodowe w sprawie będzie maksymalnie ograniczone i co za tym idzie krótkie. Warto zatem jeszcze przed rozwodem zawrzeć tzw. porozumienie rodzicielskie i ustalić szczegóły dotyczące opieki nad dziećmi oraz finansowanie ich potrzeb.

Pozew składasz do sądu wraz z załącznikami w trzech egzemplarzach. Należy również uiścić opłatę w wysokości 600 zł – wnosi ją wraz z pozwem osoba, która inicjuje postępowanie.

rozwód w Polsce, co warto zrobić rozwodząc się, jak szybko się rozwieść

Autor wpisu

Zobacz inne wpisy

Podaj dalej

Podkarpacie specjalnie dla Was!
Poznaj naszą Ambasadorkę Martę Dłużniewską

Potrzebujesz porady?

Każdy problem prawny wymaga sprawnej i dobrze przemyślanej reakcji. Skorzystaj z konsultacji prawnej, która pozwoli Ci wyjaśnić nawet najbardziej skomplikowaną sytuację.

Menu