fbpx

Żona lalka? Sybarytka? #DYSKUSJA

Słyszałaś taką definicję, a może Ty znasz taką żonę?

Sybaryta to człowiek, który spędza czas na przyjemnościach, hedonista, który uwielbia zbytek. Wiesz o tym, że bezczynny tryb życia żony-​lalki może wywołać rozkład pożycia małżeńskiego?

Aby ocenić czy bezczynny tryb życia żony-lalki przyczynił się do rozpadu więzi małżeńskich,  bierze się pod uwagę całokształt stosunków material­nych i psychicz­nych małżonków. Analizy wymaga tryb życia żony i to czy nie był on zgodny z wolą jej małżonka. Jeśli mąż się godził na jej sybarycki tryb żucia, trudno uznać, że mogło to wywołać rozkład ich małżeńskiej relacji.

Koniecznym jest więc ustalić, czy powód wymagał od żony, by zmieniła dotych­cza­sowy tryb życia, by zanie­chała zabaw i przyjęć, a zajęła się pracą zarob­kową oraz czy i w jaki sposób starał się wpłynąć na małżonkę w tym kierunku.

Tylko ustalenie, że postę­po­wanie żony, jej bezczynne życie spotkało się z wyraźną dezapro­batą męża, może prowa­dzić do wniosku, że taki sposób życia i postawa małżonki była ważnym powodem rozkładu pożycia małżonków i stanowi o winie ŻONY LALKI.

Ewelina Miśko-Pawłowska

Autor wpisu

Zobacz inne wpisy

Podaj dalej

Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet!
W ramach podsumowania 2021 roku…

Potrzebujesz porady?

Każdy problem prawny wymaga sprawnej i dobrze przemyślanej reakcji. Skorzystaj z konsultacji prawnej, która pozwoli Ci wyjaśnić nawet najbardziej skomplikowaną sytuację.

Menu