fbpx
  • kierowanie pozwów do sądów (pozwów o zapłatę należności, dochodzenie roszczeń odszkodowawczych, roszczeń o ustalenie prawa, roszczeń o uznanie czynność za bezskuteczną, wniosków o udzielenie zabezpieczeń itp.),
  • przygotowywanie, opiniowanie i konsultowanie wszelkiego rodzaju umów cywilnoprawnych,
  • prowadzenie negocjacji dotyczących umów,
  • sporządzanie opinii prawnych,
  • sporządzanie pism odwoławczych (sprzeciwów, zarzutów, zażaleń, apelacji, skarg na referendarza sądowego, skarg na przewlekłość postępowania),
  • sporządzanie wniosków o zniesienie współwłasności, o ustanowienie drogi koniecznej, rozgraniczenie nieruchomości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Proszę wpisać prawidłowy adres e-mail.