fbpx

Uzależnienie osoby bliskiej od hazardu – jak sobie radzić?

Wszystko wskazuje na to, że mój mąż jest osobą uzależnioną od hazardu, zaciąga znaczne pożyczki zarówno wśród znajomych jak i instytucjach finansowych. Jestem bezradna, często brakuje nam środków do życia, wierzyciele dopominają się o zwrot pożyczonych kwot. Czy w takiej sytuacji mogę złożyć wniosek o przyjęcie do dyspozycji wynagrodzenia małżonka, który w ten sposób zostanie ograniczony w zaciąganiu kolejnych zobowiązań?
Julia z Wielunia

W sytuacji, o której piszesz Julio sugeruję dwa rozwiązania, które zadbają o dalsze prawne, finansowe losy Waszej rodziny.

CZĘŚCIOWE UBEZWŁASNOWOLNIENIE:

Możesz rozważyć złożenie do sądu wniosku o częściowe ubezwłasnowolnienie męża. Orzeczenie sądowe o częściowym ubezwłasnowolnieniu skutkuje ustanowieniem kuratora, który będzie małżonkowi pomagał w dokonywaniu czynności prawnych. Jednak pamiętaj, ze samo ubezwłasnowolnienie nie pozbawi Twojego małżonka możliwości rozporządzania swoim zarobkiem, musiałby mu tego zabronić sąd opiekuńczy.

Niemiej jednak Twój mąż jest zobowiązany do przyczyniania się do zaspokajania potrzeb założonej przez siebie rodziny. Jeśli wynagrodzenie za pracę stanowi główne źródło dochodu Waszej rodziny, a jednocześnie jest ono trwonione przez uprawiany przez małżonka hazard, to możesz na mocy art. 28 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wnieść do sądu opiekuńczego wniosek z żądaniem ażeby wynagrodzenie za pracę lub inne należności przypadające małżonkowi były w całości lub w części wypłacane do Twoich rąk.

Po rozpatrzeniu sprawy sąd może, na mocy wydanego postanowienia, nakazać pracodawcy aby ten wypłacał całość lub część wynagrodzenia do Twoich rąk.

POZBAWIENIE MĘŻA SAMODZIELNEGO ZARZĄDU:

Dodatkowo na podstawie art. 40 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego , możesz żądać pozbawienia męża przez sąd samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym.
Aby móc skutecznie taką sprawę zakończyć postanowieniem sądu muszą zaistnieć ważne powody, przez które w rozumieniu art. 40, należy uważać takie wykonywanie zarządu majątkiem wspólnym przez jedno z małżonków, będące wynikiem jego lekkomyślności, nieudolności lub celowego działania, które powoduje naruszenie lub poważne zagrożenie interesów majątkowych rodziny, co godzi w jej dobro.

Nie budzi wątpliwości, że uzależnienie od hazardu jest okolicznością, która może godzić w dobro rodziny i zagraża jej interesom, co uzasadnia wystąpienie z niniejszym wnioskiem do sądu.

Pozbawienie małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym może odnosić się do całego Waszego majątku jak i do jego poszczególnych składników, szczególnie tych przedstawiających szczególną wartość lub mających istotne znaczenie dla życia rodziny, a więc np. wynagrodzenia za pracę.
Mam nadzieję Julio, że już wiesz co robić i jak zabezpieczyć interesy Waszej rodziny. Powodzenia, działaj!

Potrzebujesz porady?

Każdy problem prawny wymaga sprawnej i dobrze przemyślanej reakcji. Skorzystaj z konsultacji prawnej, która pozwoli Ci wyjaśnić nawet najbardziej skomplikowaną sytuację.

Zobacz inne wpisy

Więcej o mnie

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, aby być na bieżąco

Zapisujemy Twój adres...

Dziękujemy!

Wady i zalety funkcjonowania spółki cywilnej
Mój były mąż nie wyraża zgody na paszport syna. Czy mogę wyjechać na wakacje z dzieckiem pomimo tego?