fbpx

Jedno z narzędzi do walki z niesolidnymi kontrahentami to zawezwanie do próby ugodowej.

Nie jedna z Was prowadzi działalność gospodarczą, co za tym idzie z całą pewnością zatory płatnicze nie są Wam obce? Masz klienta, który Ci zalega z płatnością?

Brakuje Ci czasu, środków i energii na toczenie „bojów” procesowych?

Rozważ zawezwanie do próby ugodowej, remedium na przedawnienie ale nie tylko…

Na czym polega zawezwanie do próby ugodowej?

Instytucja zawezwania do próby ugodowej to  instrument niedoceniany przez wierzycieli w zakresie rozwiązywania problemów z dłużnikami. Wezwanie do próby ugodowej może doprowadzić do zaspokojenia całości lub bezspornej części roszczeń wierzyciela względem dłużnika bez konieczności angażowania się w kosztowny i czasochłonny proces sądowy.

Zawezwanie do próby ugodowej jest jednym ze sposobów polubownego załatwienia sprawy cywilnej, która umożliwia zawarcie ugody sądowej. Strony mają pełną swobodę w zakresie jej zawarcia, Sąd czuwa jedynie nad prawidłowym przebiegiem postępowania pojednawczego i nad tym aby ugoda zawierana na posiedzeniu sądowym była zgodna z prawem, z zasadami współżycia społecznego oraz nie służyła obejściu prawa .

Pamiętajcie, że ugoda sądowa zawarta w toku przedmiotowego postępowania stanowi tytuł egzekucyjny, który po nadaniu klauzuli wykonalności przez sąd stanowi podstawę wszczęcia sprawy w postępowaniu egzekucyjnym, w razie nierzetelności dłużnika tj. w sytuacji kiedy się nie wywiąże ze swoich deklaracji złożonych w ugodzie.

Aby Was przekonać do tego procesowego rozwiązania poznaj jego korzyści.

Katalog korzyści z zawezwania do próby ugodowej :

Niewielkie koszty postępowania :
Od zawezwania do próby ugodowej będziesz musiała dokonać stałej opłaty sądowej w wysokości 40 zł lub 300 zł,  w zależności od wysokości Twojego roszczenia.

Narzędzie psychologiczne:
Zawezwanie do próby ugodowej ma tą zaletę, że skutkiem jego wniesienia jest pismo z sądu skierowane do dłużnika i zawierające informację o terminie i przedmiocie posiedzenia sądowego. Nie rzadko samo wezwanie sądowe działa na adresata jak sole trzeźwiące na omdlałego 🙂

Przerwanie biegu przedawnienia roszczenia:
Zawezwanie do próby ugodowej jest czynnością przed sądem, która wywołuje skutek w postaci przerwania biegu przedawnienia. Bez znaczenia jest fakt czy postępowanie pojednawcze zakończy się zawarciem ugody czy nie. Uiszczając opłatę od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej i składając do sądu taki dokument przed upływem terminu przedawnienia roszczenia, na nowo rozpoczyna się bieg terminu przedawnienia Twojego roszczenia. Tak więc w przypadku nie dojścia do zawarcia ugody jako wierzyciel zyskujesz pierwotnie przewidziany prawem czas na wytoczenie powództwa przeciwko swojemu dłużnikowi.

Brak pieniędzy na opłacenie pozwu:
Postępowanie pojednawcze jest alternatywą do wierzycieli, którzy znajdują się przejściowo w „dołku finansowym”, a ich dłużnicy nie wywiązują się ze swoich zobowiązań. Gdy braknie Ci środków na dochodzenie sprawiedliwości przed sądem, czasu lub nadziei na sukces, często nie pozostaje nic innego jak zainwestowanie w dużo tańsze postępowanie pojednawcze.

Zawarcie ugody kończy sprawę przed sądem:
Jeśli zawrzesz porozumienie ze swoim dłużnikiem przed sądem należy przyjąć je jako definitywne rozstrzygnięcie kwestii danego stosunku prawnego. Sprawa ugodzona nie może być zasadniczo przedmiotem ponownego postępowania sądowego. W przypadku gdy zawezwanie do próby ugodowej nie zakończy się zawarciem ugody, roszczenie może być bez żadnych przeszkód dochodzone, w ramach zwykłego postępowania sądowego.

Na co należy uważać przy podjęciu postępowania o próbę ugodową?

Należy mieć na uwadze, że przygotowanie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej  oraz podpisanie samej ugody podlega kilku prawnym zasadom i wymogom, których niedopełnienie może zniweczyć zamierzony skutek, zwłaszcza w zakresie przerwania biegu przedawnienia. Aby się ustrzec przed błędami, które trudno potem naprawić, warto skorzystać z pomocy prawnika.

Istota zawezwania do próby ugodowej świadczy o tym, iż ten sposób rozwiązywania sporów pomiędzy stronami powinien być coraz częściej stosowany w praktyce.

Pamiętajcie jednak, że omawiane rozwiązanie przede wszystkim upraszcza i skraca postępowanie między stronami, istota zaś samej ugody tj. wzajemnego kompromisu i akceptacji stron wpływa na większą skuteczność realizacji jej postanowień.

Decyzja należy do Was, rozważnie wybierajcie, w jaki sposób będziecie dochodziły swoich należności.

Potrzebujesz porady?

Każdy problem prawny wymaga sprawnej i dobrze przemyślanej reakcji. Skorzystaj z konsultacji prawnej, która pozwoli Ci wyjaśnić nawet najbardziej skomplikowaną sytuację.

Zobacz inne wpisy

Więcej o mnie

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, aby być na bieżąco

Zapisujemy Twój adres...

Dziękujemy!

Ważne zmiany dla przedsiębiorców od marca 2018 roku !