fbpx

O idei Światowego Dnia Sprawiedliwości Społecznej słów kilka.

20 lutego przypada Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej, którego obchody służyć mają promowaniu wysiłków na rzecz zmniejszenia ubóstwa, wykluczenia społecznego i bezrobocia.

W dniu 26 listopada 2007 roku na gruncie ONZ została wydana decyzja o ustanowieniu Światowego Dnia Sprawiedliwości Społecznej.

Rządy, które spotkały się w ramach Szczytu w Kopenhadze, zobowiązały się wspierać walkę z ubóstwem, dążenie do pełnego zatrudnienia i integracji społecznej poprzez realizację nadrzędnych celów rozwojowych.

W trakcie prac prac nad ideą Światowego Dnia Sprawiedliwości Społecznej Zgromadzenie ONZ „uznało potrzebę konsolidacji dalszych działań podejmowanych przez społeczność międzynarodową w zakresie walki z ubóstwem, promocji pełnego i godnego zatrudnienia, równości płci, dostępu do świadczeń socjalnych i sprawiedliwości dla wszystkich obywateli”.

Dzień sprawiedliwości społecznej obchodzony jest corocznie 20 lutego, a pierwsze jego obchody odbyły się w roku 2009.

Działania te mają również dotyczyć równości mężczyzn i kobiet oraz społecznego dobrobytu i sprawiedliwości dla wszystkich ludzi.

A jak Ty uważasz czy zjawisko nierówności społecznej wciąż rośnie czy nie?

Potrzebujesz porady?

Każdy problem prawny wymaga sprawnej i dobrze przemyślanej reakcji. Skorzystaj z konsultacji prawnej, która pozwoli Ci wyjaśnić nawet najbardziej skomplikowaną sytuację.

Zobacz inne wpisy

Więcej o mnie

Podaj dalej

Czy wiesz, ile 2018 rok niesie ze sobą ustawowo wolnych dni od pracy?
Międzynarodowy Dzień Pomocy Potrzebującym – szerzmy dobro!