fbpx

Jak się bronić przed nękaniem, stalkingiem, złą miłością ?

STALKING to zjawisko, które z dnia na dzień przybiera na sile. Niewiele osób jednak zdaje sobie sprawę, czym ono jest i jak sobie z nim radzić, dlatego poniżej najważniejsze wskazówki i informacje dotyczące znamion tego właśnie przestępstwa.

CZYM JEST UPORCZYWE NĘKANIE – STALKING:

Nękanie inaczej stalking, stanowi, w myśl art. 190a kodeksu karnego, przestępstwo, które ścigane jest na wniosek pokrzywdzonego. Oznacza to, że osoba, która została dotknięta nękaniem, musi złożyć wniosek do organów ścigania (Prokuratura lub policja) by wszczęto postępowanie.

Z chwilą złożenia postępowanie będzie toczyć się z urzędu. Warto jednak dysponować dowodami nękania – rejestrem nieodebranych połączeń, zapisanymi wiadomościami tekstowymi, nagraniami, na których widać zachowanie stalkera.

O stalkerze mówimy, gdy jego działania mają znamię uporczywości.

Z jednej strony należy przez to rozumieć nękanie osoby w sposób długotrwały, a nie jednorazowy, a jednocześnie bez odwzajemniania kontaktu ze strony pokrzywdzonego. W wypadku ewentualnej sprawy karnej stalker może się bronić, iż pokrzywdzona przecież zgodziła się z nim spotkać na kawę czy też wpuściła do domu porozmawiać. Stalking charakteryzuje się również nastawieniem psychicznym, które można określić jako nieustępliwe.

JAK WALCZYĆ ZE STALKEREM ?

Dlatego pod żadnym pozorem nie utrzymuj kontaktu ze stalkerem- kiedy poczujesz, że działania drugiej osoby są dla ciebie niekomfortowe, nie chcesz mieć z nią kontaktu – powiedz to przy świadkach albo zakomunikuj to drogę elektroniczną, tak by pozostał po tym dowód, a następnie nigdy więcej nie odpowiadaj na próby kontaktu – informuj za to o nich policję.
Najważniejsze jest, by nie wpuszczać stalkera do swojego życia, powiedzieć rodzinie, bliskim, współpracownikom w pracy o zaistniałej sytuacji, skrzętnie odnotowywać co się wokół nas dzieje, a także jasno, stanowczo i krótko wyrazić brak chęci do kontaktu ze stalkującą osobą i wprost poinformować o zamiarze udania się z tą sprawą do organów ścigania.
Przestępstwo nękania zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 3. Sąd może również orzec zakaz zbliżania się lub kontaktowania.
Przed stalkingiem można również się bronić w drodze procesu cywilnego. Przeciwko stalkerowi można bowiem wytoczyć powództwo o ochronę dóbr osobistych. Jego działania mogą bowiem naruszać tę sferę, która jest chroniona przez prawo cywilne. Również wytaczając powództwo o ochronę dóbr osobistych należy przedstawić zgromadzone dowody. Dlatego niezbędne jest, by zachowywać wszystkie wiadomości, nagrania, a także rozmawiać z osobami bliski, by w razie sprawy sądowej, móc podeprzeć swoje twierdzenia dowodami. Sąd może nakazać stalkerowi zaniechać naruszania czyjegoś dobra osobistego (w przypadku stalkingu tymi dobrami osobistymi jest najczęściej cześć, wolność psychiczna), nakazać umieszczenia przeprosin, a także zasądzić zadośćuczynienie za krzywdę.

ZŁOŚLIWE WPROWADZENIE W BŁĄD ?

Nękanie może również polegać na złośliwym wprowadzaniu w błąd lub złośliwym niepokojeniu.
Odpowiada to wykroczeniu stypizowanemu w art. 107 kodeksu wykroczeń. Schemat działania jest taki sam, jak wskazano wyżej – należy zbierać dowody (nagrywanie głuchych telefonów, uporczywego pukania do drzwi, zbieranie irytujących pisemnych informacji) i zgłosić sprawę do policji. Nękanie to ma ewidentne zabarwienie emocjonalne, chodzi bowiem o działanie złośliwe, w celu dokuczenia innej osobie. Wykroczenie to zagrożone jest alternatywnie karą ograniczenia wolności, karą grzywny do 1500 zł albo karą nagany.

Zaznaczyć jednak należy, że każda sprawa z tej materii jest inna i musi być rozpatrywana indywidualnie.

Potrzebujesz porady?

Każdy problem prawny wymaga sprawnej i dobrze przemyślanej reakcji. Skorzystaj z konsultacji prawnej, która pozwoli Ci wyjaśnić nawet najbardziej skomplikowaną sytuację.

Zobacz inne wpisy

Więcej o mnie

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, aby być na bieżąco

Zapisujemy Twój adres...

Dziękujemy!

Kiedy możesz, bez obaw o konsekwencje prawne, puszczać fajerwerki i petardy ?
Iść samej do sądu czy z pełnomocnikiem?