fbpx

Dowody w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa

Ponadto, niektórzy próbują przenieść taktykę procesową zastosowaną w procesie cywilnym o rozwód do kościelnego postępowania o stwierdzenie nieważności małżeństwa, co również nie wróży sukcesu.

Na wstępie należy podkreślić, że w procesie kościelnym nie obowiązuje zasada prekluzji dowodowej. W praktyce można przedstawiać nowe środki dowodowe aż do formalnego zamknięcia postępowania dowodowego.

W procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa środkami dowodowymi najczęściej są: przesłuchania stron i świadków, dokumenty (urzędowe i prywatne), opinia biegłego.

Praktyka procesowa pokazuje, że najwięcej mitów dotyczy sposobu przesłuchania stron oraz świadków. Warto zaznaczyć, że w sądzie kościelnym nie ma rozpraw znanych chociażby z procesu cywilnego. Każda osoba uczestnicząca w procesie (strona czy świadek) przesłuchiwana jest odrębnie, bez obecności pozostałych uczestników i publiczności. Zwyczajowo przesłuchanie odbywa się tylko jeden raz, chyba że w trakcie procesu pojawią się okoliczności uzasadniające przeprowadzenie uzupełniającego przesłuchania danej osoby (np. decyzja o rozszerzeniu przedmiotu sporu). Podczas przesłuchania obecny może być adwokat strony, któremu przysługuje prawo do zadawania pytań za pośrednictwem sędziego – audytora. 

W prawie kanonicznym zastosowanie znalazła łacińska paremia: „Testis unus, testis nullus” (Jeden świadek to żaden świadek). Konieczne jest więc zgłoszenie już w treści skargi powodowej min. 2, a w powszechnej praktyce 3 – 4 świadków, którzy dobrze znali obydwie strony już przed ślubem.

Kolejnym źródłem dowodu są dokumenty przedstawiane przez strony: urzędowe, kościelne i prywatne. Sąd kościelny nie akceptuje kopii ani wydruków dokumentów, lecz jedynie ich oryginały lub uwierzytelnione odpisy. 

Ponadto, obowiązek przedłożenia dokumentów urzędowych i prywatnych spoczywa na stronach. Sąd kościelny na wniosek strony nie zwróci się bowiem do organu administracji publicznej bądź sądu powszechnego o wydanie dokumentów potrzebnych w procesie. Wszelkie dokumenty warto więc zgromadzić jeszcze przed rozpoczęciem sprawy. 

Ponadto, w kościelnych procesach małżeńskich powszechnie korzysta się z pomocy biegłego sądowego. Zazwyczaj do wydania ekspertyzy w sprawie ustanawia się psychologa, którzy sporządza swoją opinię na podstawie analizy akt i bezpośredniego badania psychologicznego strony / stron. 

Niekiedy zachodzi potrzeba powołania także lekarza psychiatry – seksuologa. 

Praktyka procesowa wskazuje, że nie warto skupiać się na ilości prezentowanych dowodów lecz na ich jakości i wartości dla rozstrzygnięcia danej sprawy. W celu uniknięcia nieporozumień i niepotrzebnego stresu, wskazane jest skorzystanie z fachowego doradztwa adwokata kościelnego (nawet wówczas, gdy samodzielnie występujemy w sądzie kościelnym).

Potrzebujesz porady?

Każdy problem prawny wymaga sprawnej i dobrze przemyślanej reakcji. Skorzystaj z konsultacji prawnej, która pozwoli Ci wyjaśnić nawet najbardziej skomplikowaną sytuację.

Zobacz inne wpisy

Więcej o mnie

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, aby być na bieżąco

Zapisujemy Twój adres...

Dziękujemy!

Poznaj naszą Ambasadorkę Monikę Jachymską
Wizerunek i prawa z nim związane