fbpx

Dowiedz się jak się ma stwierdzenie nabycia spadku do niegodności dziedziczenia?

W związku z wieloma pytaniami w tym temacie, zajmiemy się konsekwencjami prawnymi i proceduralnymi w przypadku zaistnienia przesłanek niegodności .
JAKIE SĄ SKUTKI UZNANIA NIEGODNOŚCI DZIEDZICZENIA?

Spadkobiercę, który został uznany za niegodnego nabycia spadku, traktuje się tak, jakby nie dożył otwarcia spadku.

Jest on również pozbawiony prawa do zachowku !

Spadek lub udział w spadku, który miał przypaść niegodnemu, przechodzi na spadkobierców ustawowych lub w drodze przyrostu.

W zależności od tego, czy spadkobierca był spadkobiercą ustawowym, czy też powołanym do dziedziczenia na podstawie testamentu, odpowiednio albo do spadku zostaną powołane kolejne, ustawowo określone osoby, albo w przypadku, gdy pozostają inni spadkobiercy testamentowi, ich udziały w spadku przyrosną, stosownie do odpowiadających im udziałów w spadku.

Gdy niegodny jest jedynym spadkobiercą testamentowym, wówczas następuje dziedziczenie ustawowe.

WYŁĄCZENIE NIEGODNOŚCI

Pamiętaj jednak o tym, że nawet jeśli istnieją przesłanki do stwierdzenia niegodności dziedziczenia, to akt przebaczenia ze strony spadkodawcy, uniemożliwia żądanie stwierdzenia niegodności dziedziczenia.

Spadkobierca nie może być uznany za niegodnego, jeżeli spadkodawca mu przebaczył.  Jeśli w chwili przebaczenia spadkodawca nie miał zdolności do czynności prawnych, przebaczenie jest skuteczne, gdy nastąpiło z dostatecznym rozeznaniem

TRYB POSTĘPOWANIA UZNANIA ZA NIEGODNEGO:

Uznanie za niegodnego dziedziczenia następuje w orzeczeniu sądu po przeprowadzeniu procesu. Powództwo może być wniesione przed wszczęciem, w toku lub po zakończeniu postępowania o stwierdzenie nabycia spadku.

Uznania niegodności można żądać w ciągu roku od powzięcia informacji o przyczynie niegodności, ale nie później niż trzy lata od otwarcia spadku!

Nawet w przypadku, gdy doszło do sądowego stwierdzenia nabycia spadku albo uzyskania aktu poświadczenia dziedziczenia, wciąż można wytoczyć powództwo przeciwko spadkobiercy, o uznanie go za niegodnego.

Legitymację ma każdy, kto ma w tym interes prawny. Oznacza to potencjalnych spadkobierców ustawowych, a także pozostałych spadkobierców testamentowych. To na wnoszącym powództwo leży także ciężar dowodu, że spadkobierca jest niegodny.

Prawomocny wyrok o niegodności dziedziczenia jest niezbędny, by skutecznie wstąpić na drogę postępowania o uchylenie lub zmianę stwierdzenia nabycia spadku.

W takim postępowaniu ustalony zostanie prawidłowy krąg spadkobierców.

Potrzebujesz porady?

Każdy problem prawny wymaga sprawnej i dobrze przemyślanej reakcji. Skorzystaj z konsultacji prawnej, która pozwoli Ci wyjaśnić nawet najbardziej skomplikowaną sytuację.

Zobacz inne wpisy

Więcej o mnie

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, aby być na bieżąco

Zapisujemy Twój adres...

Dziękujemy!

Zachowek czyli jak otrzymać należny Ci spadek?
Kto i dlaczego może zostać uznanym niegodnym dziedziczenia?